Projekt Žene rade: održana završna javna prezentacija projekta

Dana 31.7.2021. održana je posljednja javna prezentacija u sklopu projekta "Žene rade" na kojoj su sudjelovale žene koje su bile zaposlene u sklopu projekta, predstavnici Općine Kistanje te partneri u projektu iz Udruge "MI" – Split. Članovi projektnog tima istaknuli su projektne rezultate s naglaskom na važnost ovakvih projekata kako za zaposlene žene, tako i za krajnje korisnike, a samim time i  za cijelu lokalnu zajednicu.
Ciljane skupine programa Zaželi bile su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Opširnije...

Projekt Žene rade: održana javna prezentacija projektnih rezultata

Dana 14.5.2021. održana javna prezentacija u sklopu projekta "Žene rade" na kojoj su sudjelovale trenutno zaposlene žene, predstavnici Općine Kistanje te partneri u projektu iz Udruge "MI" – Split.
Voditeljica projekta je istaknula važnost provedbe ovakve vrste projekta, kako za teže zapošljivu skupinu žena tako i za krajnje korisnike kojima ovakve usluge olakšavaju svakodnevnicu. Tijekom 25 mjeseci 14 zaposlenih žena pružalo je usluge za 92 krajnja korisnika. Uz posao gerontodomaćice, 6 žena uspješno je završilo tečaj za osposobljavanje za vozačicu B kategorije.
Projekt "Žene rade"   provodi   se   u   sklopu   programa   Zaželi,   a   ukupan   iznos   sredstava   iznosi 1.490.469,96 HRK. Projekt se provodi do kolovoza 2021. Partneri na projektu su: Općina Kistanje (Nositelj), Udruga "MI" – Split, Hrvatski zavod za zapošljavanje – područni ured Šibenik i Centar za socijalnu skrb Knin.

Projekt Žene rade: održan sastanak stručne podrške

Dana 24.3.2021. održan je sastanak stručne podrške za žene zaposlene u projektu "Žene rade". Sastanci stručne podrške održavaju se kontinuirano od samog početka projekta kako bi zaposlene žene iznijele svoja iskustva i mišljenja vezano za pružanje usluga krajnjim korisnicima. Budući da se provedba projekta bliži kraju, svi prisutni su izrazili želju za produljenjem ovakve vrste projekta ponajprije zbog krajnjih korisnika kojima je potrebna svakodnevna pomoć u kućanstvu. Također, ovim projektom je omogućeno zapošljavanje 14 žena u lokalnoj sredini.
Opširnije...

Održan sastanak stručne podrške za gerontodomaćice zaposlene u projektu "Žene rade"

Dana 3.2.2021. sukladno epidemiološkim mjerama održan je sastanak stručne podrške za sedam gerontodomaćica zaposlenih u sklopu projekta „Žene rade“. Zaposlene žene su iznijele svoja iskustva u radu s krajnjim korisnicima. Projekt na terenu ide prema planu, korisnici su zadovoljni pruženim uslugama, a gerontodomaćice su i ovom prilikom izrazile želju da se ovakva vrsta projekta i dalje nastavi na području općine Kistanje.
Opširnije...

Projekt "Žene rade": provedba za vrijeme pandemije COVID-19

S obzirom na pandemiju bolesti COVID-19, projekt „Žene rade“ posljednjih mjeseci se odvija uz posebne mjere opreza. Kako bi krajnji korisnici s područja općine Kistanje svakodnevno primali usluge dostave hrane, lijekova i higijenskih potrepština, kao i pomoć pri kućanskim poslovima, zaposlene gerontodomaćice su dobile posebne upute za rad.
Opširnije...

Održan partnerski sastanak i sastanak stručne podrške za žene zaposlene u sklopu projekta "Žene rade"

Dana 12.10.2020. u općini Kistanje održan je partnerski sastanak u sklopu projekta „Žene rade“. Projektni partneri su analizirali dosadašnje projektne rezultate. Projekt se odvija prema planu, a zaposlene žene i njihovi korisnici navode pozitivna iskustva i želju da se projekt i dalje nastavi.
Opširnije...

Održan sastanak stručne podrške za žene zaposlene u sklopu projekta "Žene rade"

Dana 26.8.2020. u Kistanjama je održan sastanak stručne podrške za žene zaposlene u sklopu projekta „Žene rade“. Od 1.6.2020. zaposleno je 7 novih žena na radnom mjestu gerontodomaćica. Tijekom provedbe projekta predviđeno je kontinuirano održavanje sastanaka stručne podrške, a ovog puta, sukladno epidemiološki mjerama, na sastanku su sudjelovale 3 novozaposlene žene, a u sljedećem terminu podrška će se održati za preostale žene.
Opširnije...

Održana javna prezentacija projekta "Žene rade"

Dana 10.7.2020. u prostorijama Općine Kistanje održana je druga javna prezentacija projekta „Žene rade“. Budući da je od 1.6.2020. zaposleno 7 novih žena na radom mjestu gerontodomaćica, ovo je bila prilika za predstavljanje detaljnijih informacija o projektu, kako novozaposlenim ženama, tako i široj javnosti. Voditeljica projekta, Tanja Tešija, prezentirala je dosadašnje rezultate projekta s naglaskom na važnost programa Zaželi za teže zapošljive skupine žena i za njihove krajnje korisnike. Na projektu je do sada zaposleno 14 žena s područja Općine Kistanje, a minimalno 90 starijih osoba imat će priliku primiti usluge pomoći u kući i mjesečni paket kućanskih i higijenskih potrepština.
Opširnije...

Zaposleno sedam novih žena u sklopu projekta "Žene rade"

Od 1. lipnja 2020. godine u sklopu projekta "Žene rade" zaposleno je sedam novih žena. U prvoj godini provedbe projekta bilo je zaposleno sedam žena koje su obavljale posao gerontodomaćice i na taj način olakšavale svakodnevnicu krajnjim korisnicima s područja Općine Kistanje. Novim zapošljavanjem ispunjen je pokazatelj broja zaposlenih žena (na projektu je ukupno zaposleno 14 žena). Novozaposlene žene imaju priliku raditi narednih 11 mjeseci, a projekt završava u kolovozu 2021. godine.

Aktivnosti projekta "Žene rade" za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 odvijale su se uz velike mjere opreza i socijalnu distancu, sukladno uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ovakvom prilagodbom rada zaposlenih žena osigurana je maksimalna zaštita zdravlja krajnjih korisnika, koji spadaju u najrizičniju skupinu (osobe iznad 65 godina starosti), a ujedno nisu bili ostavljeni bez pomoći u ovoj izvanrednoj situaciji. Gerontodomaćice će i dalje obavljati svakodnevne aktivnosti uz mjere opreza i brigu za krajnje korisnike.

Projekt "Žene rade" provodi se u sklopu programa Zaželi, a ukupan iznos sredstava iznosi 1.490.469,96 HRK. Projekt financira Europska Unija u 100% iznosu iz Europskog socijalnog fonda.

Održan sastanak stručne podrške za žene zaposlene u sklopu projekta "Žene rade"

Dana 11. ožujka 2020. godine u Općini Kistanje održan je sastanak stručne podrške za žene zaposlene u sklopu projekta „Žene rade“. Sastanak je predvodila Nives Ivelja, direktorica Udruge „MI“ – Split, koja je u sklopu projekta angažirana kao mentor. Od samog početka projekta kontinuirano se organiziraju sastanci stručne podrške na kojima zaposlene žene imaju priliku reći svoje dojmove i mišljenja o projektu i prenijeti svoja iskustva kao i iskustva krajnjih korisnika – osoba starije životne dobi kojima se pružaju usluge pomoći u kući. Također, žene su kroz redovite sastanke informirane i pripremljene na situacije u radu s korisničkom skupinom. Žene su i ovom prilikom iskazale pozitivna iskustva i želje da projekt potraje što duže.
Opširnije...

Više članaka ...

eustrukturniucinkoviti
inkluzivnainkluzivna