Zamjenici načelnika

Na lokalnim izborima 2009.godine za zamjenika načelnika Općine Kistanje izabran je Rastivoj Bezbradica.

Na lokalnim izborima održanima 19.05.2013.g., za zamjenika općinskog  načelnika Općine Kistanje izabran je Borislav Šarić i Roko Antić kao zamjenik općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda .

Na lokalnim izborima održanima 21.05.2017.g., ponovno su izabrani: Borislav Šarić (SDSS) kao zamjenik općinskog načelnika i Roko Antić kao  zamjenik općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda .

Člankom 53. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 3/2021) propisano je da se pripadnicima hrvatskog naroda u Općini Kistanje jamči pravo na zamjenika načelnika koji se bira iz reda pripadnika hrvatskog naroda.
Na lokalnim izborima održanim 16.05.2021.g., za zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda  izabran je: Roko Antić
Mandat zamjeniku općinskog načelnika traje četiri (4) godine.