Odluka o odabiru ponuditelja za sklapanje ugovora o izvođenju radova na održavanju nerazvrstane ceste NC 65 na području općine Kistanje u naselju Biovičino Selo, zaseok Kablari

Općina Kistanje sukladno čl. 19., st.2. Pravilnika o postupku provedbe jednostavne nabave, KLASA: 406-03/23-02/1, URBROJ: 2182-16-01-23-1, Kistanje, 09. ožujka 2023.g., dostavlja Vam na uvid Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, te Odluku o odabiru ponuditelja za predmet nabave: ''Radovi na održavanju nerazvrstane ceste NC 65 na području općine Kistanje u naselju Biovičino Selo, zaseok Kablari."

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru ponuditelja

PONOVLJNI oglas za prijem u službu na određeno vrijeme (privremeni poslovi) za radno mjesto Koordinatora projekta - potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Naša zajednica-Naša kuća-faza II.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Obrazac izjave da ne postoji zapreka iz čl.15.i 16.
Ponovljeni oglas za prijem u službu referent-Koordinator projekta
PONOVLJENI Oglas za prijem u službu-Referent - Koordinator projekta-Zaželi-Kistanje
Suglasnost za objavu osobnih podataka

Upute i obavijesti kandidatima

Poziv za dostavu ponude za Radove na obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Kistanje za razdoblje 2024.g. – 2025.g.

Sukladno čl. 12., st.1., Pravilnika o postupku provedbe jednostavne nabave, KLASA: 406-03/23-02/1, URBROJ: 2182-16-01-23-1, od 09.03.2023.g., Općina Kistanje objavljuje ovaj poziv za dostavu ponude za Radove na obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Kistanje za razdoblje 2024.g. – 2025.g. U privitku ove objave nalaze se poziv za dostavu ponude, te troškovnik za ponuditelje.

Molimo Vas da nam ponudu dostavite u roku od devet (9) kalendarskih dana od dana objave ovog poziva, zaključno sa danom 12.07.2024., do 15:00 h, na protokol Općine Kistanje, bez obzira na način dostave ponude.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Poziv za dostavu ponude
Troškovnik za ponuditelje

Poziv za dostavu ponude za Radove na održavanju nerazvrstane ceste NC 65 na području općine Kistanje u naselju Biovičino Selo, zaseok Kablari

Sukladno čl. 12., st.1., Pravilnika o postupku provedbe jednostavne nabave, KLASA: 406-03/23-02/1, URBROJ: 2182-16-01-23-1, od 09.03.2023.g., Općina Kistanje objavljuje ovaj poziv za dostavu ponude za Radove na održavanju nerazvrstane ceste NC 65 na području općine Kistanje u naselju Biovičino Selo, zaseok Kablari. U privitku ove objave nalaze se poziv za dostavu ponude, troškovnik za ponuditelje, izvedbeni projekt T.D. 14-01/20, izrađen od tvrtke GEOMAPA d.o.o.

Molimo Vas da nam ponudu dostavite u roku od devet (9) kalendarskih dana od dana objave ovog poziva, zaključno sa danom 05.07.2024., do 15:00 h, na protokol Općine Kistanje, bez obzira na način dostave ponude.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Poziv za dostavu ponude
Ponudbeni troškovnik
Izvedbeni projekt

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja - Koordinator projekta

Obavijest možete preuzeti OVDJE.

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja za radno mjesto - Voditelj projekta

Obavijest možete preuezti OVDJE.

Odluka o odabiru ponuditelja za sklapanje ugovora o izvođenju radova na vanjskom uređenju društvenog prostora u Biovičinom Selu

Općina Kistanje sukladno čl. 19., st.2. Pravilnika o postupku provedbe jednostavne nabave, KLASA: 406-03/23-02/1, URBROJ: 2182-16-01-23-1, Kistanje, 09. ožujka 2023.g., dostavlja Vam na uvid Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, te Odluku o odabiru ponuditelja za predmet nabave: Radovi na vanjskom uređenju društvenog prostora u Biovičinom Selu.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Odluku o odabiru ponuditelja za predmet nabave

Potkategorije