Projekt Žene rade: održana završna javna prezentacija projekta

Dana 31.7.2021. održana je posljednja javna prezentacija u sklopu projekta "Žene rade" na kojoj su sudjelovale žene koje su bile zaposlene u sklopu projekta, predstavnici Općine Kistanje te partneri u projektu iz Udruge "MI" – Split. Članovi projektnog tima istaknuli su projektne rezultate s naglaskom na važnost ovakvih projekata kako za zaposlene žene, tako i za krajnje korisnike, a samim time i  za cijelu lokalnu zajednicu.
Ciljane skupine programa Zaželi bile su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.
Ciljevi projekta:

 • osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja u širem području općine Kistanje zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika;
 • osigurati informiranost zajednice i dionika o provedbi projekta i zapošljavanju žena u rješavanju egzistencijalnih i socijalnih potreba osoba u riziku pute promidžbe i osigurane vidljivosti;
 • uspostaviti sustav i procedure praćenja i administriranja projekta i osigurati visoke standarde kvalitete u njegovoj provedbi

Ostvareni rezultati:

 • zaposleno 14 žena  pripadnica ciljane skupine
 • ukupno 25 mjeseci rada (prva skupina od 7 žena radila je od 1.5.2019. do 30.5.2020., a druga skupina od 7 žena radila je od 1.6.2021. do 31.5.2021.)
 • 6 žena se dodatno osposobilo za vozačicu B kategorije

Usluge krajnjim korisnicima:

 • ukupno je pruženo 12 872 usluga pomoći u kući korisnicima kroz 25 mjeseci

(najčešće usluge: kupnja i dostava namirnica, pomoć pri pripremi obroka, asistencija pri održavanju higijene, plaćanje računa, pratnja kod liječnika)

 • uključeno 97 krajnjih korisnika – osoba u nepovoljnom položaju (34 muškarca i 63 žene) s područja općine Kistanje
 • podijeljeno 889 paketa higijenskih potrepština krajnjim korisnicima

Dobrobiti projekta za zaposlene žene:

 • povećanje konkurentnosti na tržištu rada
 • stjecanje radnog iskustva
 • stalna sigurna primanja i poboljšanje životnog standarda
 • rad u svojoj lokalnoj zajednici
 • jačanje društvenih veza i dobrosusjedskih odnosa
 • pozitivni utjecaj na kompetencije

Dobrobiti projekta za korisnike:

 • primanje usluga u vlastitom domu
 • besplatnost primljenih usluga
 • druženje i ostvarivanje novih društvenih poveznica
 • međugeneracijska solidarnost
 • smanjenje pritiska za članove obitelji

 

Projekt "Žene rade" provodi se u sklopu programa Zaželi, a ukupan iznos sredstava iznosi 1.490.469,96 HRK. Projekt je započeo 22.2.2019., a završava 22.8.2021. godine. Partneri na projektu su: Općina Kistanje (Nositelj), Udruga "MI" – Split, Hrvatski zavod za zapošljavanje – područni ured Šibenik i Centar za socijalnu skrb Knin.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.


eustrukturniucinkoviti

Projekt "Žene rade"

zene rade baner
inkluzivnainkluzivna