Načelnik

Člankom 46. Statuta Općine Kistanje utvrđeno je da je načelnik Općine Kistanje nositelj izvršne vlasti Općine.

Člankom 52. Statuta Općine Kistanje utvrđeno je da općinski načelnik svoju dužnost obavlja profesionalno.

Na lokalnim izborima 2009. godine za načelnika Općine Kistanje je izabran Slobodan Rončević.

Dosadašnjem načelniku Općine Kistanje Slobodanu Rončeviću, sukladno članku 40.a st.1.t.6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, po sili zakona dana 15.11.2011.g. prestao je mandat općinskog načelnika zbog odjave mjesta prebivališta s područja općine Kistanje. Do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, dužnost općinskog načelnika nastavlja obavljati zamjenik općinskog načelnika Rastivoj Bezbradica.

U općini Kistanje su se održali prijevremeni lokalni izbori za načelnika i zamjenika načelnika općine dana 26.03.2012.. Za načelnika je izabran kandidat SDSS-a Goran Reljić.

Na lokalnim izborima održanim 19.05.2013.g. za općinskog načelnika izabran je Goran Reljić.

Na lokalnim izborima održanim 21.05.2017.g., za općinskog načelnika izabran je Goran Reljić (SDSS),

Mandat općinskom načelniku traje četiri (4) godine.