Civilna zaštita

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE OPĆINE KISTANJE 2024.

Odluka o imenovanju teklića za područje Općine Kistanje

SHEMA MOBILIZACIJE Stožera civilne zaštite Općine Kistanje

Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Kistanje

Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kistanje

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2023.g.

Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih puteva 2023.

PLAN motriteljsko-dojavne službe 2023.g.

Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi mjera zaštite od požara u 2023.g.

Plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Kistanje za 2023.g.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Kistanje

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kistanje

Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kistanje

Zaključak o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Sv.Juraj" Kistanje(30.08.2021.)

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2021.g. (31.03.2021.)

Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova (01.03.2021.)

Plan motriteljsko-dojavne službe (01.03.2021.)

Plan unapređenja zaštite od požara na području općine Kistanje za 2021.godinu

ODLUKA O PLANU DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KISTANJE (08.03.2021.)

PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINA KISTANJE (2021.)

Plan vježbi civilne zaštite za 2021.godinu

Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kistanje - 04.06.2020.g.

PLAN OPERATIVNE PRIMJENE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2020. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE

SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kistanje za razdoblje od 2020- do 2024. godine

Plan djelovanja civilne zaštite Općine Kistanje

Odluka o Planu djelovanja civilne zaštite Općine Kistanje