Veliki uspjeh Antonia Dodića – zlatna medalja za solarni kolektor

Solarni kolektor sa pripadajućom automatikom, projekt Antonia Dodića iz Kistanja, učenika 3. C razreda, zanimanja elektromehaničar, Srednje strukovne škole Kralja Zvonimira iz Knina, osvojio je zlatno odličje na tradicionalnoj izložbi mladih inovatora „INOVA mladi 2010".
Opširnije...

1. konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine Kistanje

21.svibnja 2010. održana 1.konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine Kistanje. Za predsjednicu Savjeta mladih Općine Kistanje izabrana je Cecilija Gečević, a za zamjenika predsjednice izabran je Nikola Tomkić

Sporazum o suradnji Općine Kistanje i Općine Ervenik

18.svibnja 2010.godine u prostorijama Općine Ervenik zaključen je Sporazum o suradnji Općine Kistanje i Općine Ervenik . Potpisivanju Sporazuma nazočio je gospodin Mirko Rašković, zamjenik župana Šibensko-kninske županije, načelnici i zamjenici načelnika Općine Ervenik i Općine Kistanje, predsjednici Općinskih vijeća Općine Kistanje i Općine Ervenik te pročelnici upravnih odjela navedenih općina i vanjski suradnik za građevinarstvo i komunalne djelatnosti.

Održana sjednica Općinskog vijeća

14.svibnja 2010.g. održana sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje.

Započeli javni radovi na području općine Kistanje

03.svibnja 2010.g. započeli javni radovi na području općine Kistanje .Provodi ih Općina Kistanje u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Na provedbi projekta uređenja nerazvrstanih cesta i mjesnih groblja zaposlena su trojica radnika na rok od tri mjeseca, s mogućnošću produžetka rada do kraja studenog 2010.g.

5. susret klapa "Kistanje 2010."

U dvorani Doma kulture u Kistanjama , u organizaciji Klape "Zvono" iz Kistanja , u petak 07.svibnja 2010.godine održan je tradicionalni 5. susret klapa "Kistanje 2010."
Učesnici ovogodišnjih susreta bili su:
Opširnije...

Održana 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje

U ponedjeljak, 12.travnja 2010.godine s početkom u 12,00 sati održana je 2.sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje , kojoj su prisustvovali :

Općinski vijećnici:

1. Marko Sladaković,predsjednik (SDSS)
2. Roko Antić, zamjenik predsjednika (HDZ)
3. Ljubica Štrbac, vijećnica (SDSS)
4. Vukašin Ostojić, vijećnik (SDSS)
5. Mladen Dobrijević, vijećnik (SDSS)
6. Radovan Gnjidić, vijećnik (SDSS)
Opširnije...

Obavijest

Temeljem članka 5.c Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine",broj 110/07, 125/08) obavještavamo da općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela , dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu Komunalnog poduzeća Kistanje d.o.o. niti bilo kojeg drugog gospodarskog subjekta te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Općina Kistanje kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c Zakona o javnoj nabavi.

ODLUKA o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Općine Kistanje

Strana 90 - Broj 12 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 26. listopada 2009.

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje «Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» , broj /09), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 3. sjednici, d 31. kolovoza 2009. godine, donosi
Opširnije...

Potkategorije