Obavijest

Obavještavaju se redovni studenti s mjestom prebivališta na području Općine Kistanje da do 24.12.2012.g. dostave Općini Kistanje dokumente radi godišnje pomoći za 2012.g., i to:

-Zamolbu,
-Potvrdu sa odgovarajućeg Sveučilišta ili Veleučilišta na kojem student redovito studira, kojom se dokazuje da je redovit student i upisanu godinu studija ,
-presliku osobne iskaznice i
-presliku žiro računa

Pravo na godišnju pomoć imaju i učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Kistanje , koji redovnu nastavu ne pohađaju u Gradu Kninu,već u drugim gradovima Republike Hrvatske, jer je za učenike srednjih škola koji nastavu pohađaju u Kninu osiguran besplatan prijevoz.

Odluka o trećim izmjenama i dopunama plana nabave Općine Kistanje za 2012.

Cjelokupnu odluku možete preuzeti OVDJE.

28. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09 i 15/10) ,

SAZIVA
28. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

28. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 03.prosinca 2012.godine s početkom u 12:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje.
Opširnije...

ODLUKA o dnevnom rasporedu radnog vremena službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje

Na temelju članka 46. Zakona o radu ("Narodne novine", broj 149/09), članka 46. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/09 i 1511O) i članka 13.Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 12110 i 4111), načelnik Općine Kistanje.donosi

ODLUKU
o dnevnom rasporedu radnog vremena službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje
Opširnije...

Obavijest

Zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima koje će izvoditi HEP DP Elektra , Pogon Knin, dana 26.11.2012. (ponedjeljak ), 28.11.2012. ( srijeda) i 29.11.2012. (četvrtak) u vremenu od 08:30 do 13:00 sati bez napajanja električnom energijom biti će potrošači na području naselja Kistanja, Đevrsaka, Varivoda, Smrdelja, Biovičinog Sela, Vujasinovića , Ervenika, Radučića i Mokrog Polja.

OPĆINA CIVLJANE - JAVNA NABAVA u 2012. godini za općinu Civljane

Pregled sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za I-XII 2012. godine (bez PDV-a)

UGOVOR O JAVNOJ NABAVI

Redni broj : 1. Električna instalacija javne rasvjete u Općini Civljane
Evidencijski broj nabave: E-MV 01/2012
Vrsta provedenog ugovora: otvoreni postupak
Datum sklapanja ugovora: 6. 09. 2012. godine
Iznos sklopljenog ugovora: 132.111,25 kn
Razdoblje na koje je sklopljen Ugovor (mjeseci): 60 dana
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor: BRODOMERKUR d.d. Poljička cesta 35, 21000 Split
Datum konačnog izvršenja ugovora: 12/2012
Konačni ukupni iznos plaćen temeljem Ugovora bez PDV-a: 132.111,25 kn

Obavijest

Zbog preseljenja općinske uprave na novu lokaciju,
na adresu Trg sv.Nikole br.5, 22305 Kistanje,
općinska uprava Općine Kistanje neće raditi sa strankama
u razdoblju od 22. do 26.11.2012.g. ,
osim u hitnim slučajevima.

U slučaju hitnosti, za sve informacije i pomoć
nazvati :
Načelnika Općine Kistanje
Goran Reljić na mob.tel. (091)4763610
Zamjenika općinskog načelnika
Rastivoj Bezbradica na mob.tel.(091)4763055
Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
Marijan Poturović na mob.tel. (091)4763053

TREĆI JAVNI POZIV SVIM VLASNICIMA - INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE

Općina Kistanje na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN broj 86/12), objavljuje slijedeći

TREĆI  JAVNI POZIV SVIM VLASNICIMA - INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA
NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE
radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
Opširnije...

27. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09 i 15/10) ,

SAZIVA
27. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE


27. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 16.listopada 2012.godine s početkom u 11:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje.
Opširnije...

ODLUKA o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju od rujna do prosinca 2012/2013.

Na temelju članka 46.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09 i 15/10), u vezi sa člankom 141.st.1.točkom 2.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“,broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11 i 16/12), načelnik Općine Kistanje,10.rujna 2012.g., donosi

O D L U K U
o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju od
rujna do prosinca  2012/2013.

Opširnije...

Potkategorije