Zaključak

Na temelju članka 46.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 08/09, l5/10, 14/13) načelnik Općine Kistanje donosi

ZAKLJUČAK

I.
Zaposlenicima u Općini Kistanje neće se isplaćivati regres za 2014.g. za korištenje godišnjeg
odmora iz članka 32.Pravilnika o radu Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.5/2011.g.),

II.
Za provođenje ovog zaključka zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:121-07/14-01/1
URBROJ : 2182/16-02-14-1
Kistanje, 27.lipnja 2014.g.
OPĆINA KISTANJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Goran Reljić

Zaključak u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.