OBAVIJEST KORISNICIMA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KOJI SE GRIJU NA DRVA

Pozivaju se svi korisnici pomoći Centra za socijalnu skrb koji sukladno čl. 28. i čl 43. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13) primaju zajamčenu minimalnu naknadu da se jave u Općinu Kistanje do 30.09.2014. kako bi ostvarili pravo na naknadu troškova ogrjeva.

Potrebna dokumentacija:
1. Zamolba za podmirenje troškova ogrjeva (obrazac u Općini Kistanje i na internetskoj stranici www.kistanje.hr)
2. Rješenje Centra za socijalnu skrb da korisnik prima zajamčenu minimalnu naknadu (preslika)
3. Osobna iskaznica (preslika)
4. Broj tekućeg ili žiro računa ili broj računa štedne knjižice (preslika) s obveznom IBAN konstrukcijom
5. Potpisana Izjava korisnika da se grije na drva (obrazac u Općini Kistanje i na internetskoj stranici www.kistanje.hr )
Jedinstveni upravni odjel
Općine Kistanje

OBRASCI ZA PREUZIMANJE:
IZJAVA
ZAMOLBA