Obavijest

Direktor tvrtke AQUATOR d.o.o. Ivoševci-Kistanje, pismom od 02.02.2012.g. obavijestio je Općinu Kistanje da je tvrtka dobila lokacijsku dozvolu za punionicu vode u Kistanjama ,da je izradila Glavni i izvedbeni projekt punionice te da se čeka izdavanje građevinske dozvole za istu. U pismu se navodi da tvrtka već sada ima zaključene ugovore za prodaju vode Punionica će se prostirati na površini od 8767 m2 , a imat će i vlastiti pristupni put. Bit će to jedna zaokružena proizvodna cjelina sa vlastitim laboratorijem , akumulatorskom stanicom, novom trafostanicom, sa cjelovitim sustavom sigurnosne i ekološke zaštite.

Općina Kistanje dopisom od 10.02.2012.g. dala je punu podršku tvrtki AQUATOR d.o.o. u nastojanju da projekt punionice vode u Kistanjama privede kraju , ocjenjujući taj projekt od posebnog značaja za zapošljavanje ljudi i sveukupni razvoj općine Kistanje.

Prijevremeni izbori

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 02.veljače 2012.godine raspisani su prijevremeni izbori za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kistanje za dan 11.ožujka 2012.godine.Kandidacijske liste predaju se Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Kistanje. Rok za podnošenje kandidacijskih lista je od 09.02.2012. do 20.02.2012. do 24,00 h.

Kandidati za općinskog načelnika i zamjenika načelnika dužni su Općinskom izbornom povjerenstvu, prilikom predaje kandidature , dostaviti slijedeće:
Opširnije...

OPĆINA CIVLJANE: JAVNA NABAVA u 2011. godini za općinu Civljane

Pregled sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za I-XII 2011. godine (bez PDV-a)

UGOVOR O JAVNOJ NABAVI
Redni broj : 1
Evidencijski broj: N-02-V-123004-020611
Vrsta provedenog ugovora: otvoreni postupak
Datum sklapanja ugovora: 4. 08. 2011. godine
Iznos sklopljenog ugovora: 1.377.722,50 kn
Razdoblje na koje je sklopljen Ugovor (mjeseci): 90 dana
Datum konačnog izvršenja ugovora: 10/2011
Konačni ukupni iznos plaćen temeljem Ugovora bez PDV-a: 1.377.722,50 kn

Obavijest

Ministarstvo uprave obavijestilo je Općinu Kistanje da će se u Općini Kistanje raspisati prijevremeni izbori za općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Dužnost općinskog načelnika Općine Kistanje do provedbe prijevremenih izbora za općinskog načelnika i njegovog zamjenika obnašati će dosadašnji zamjenik općinskog načelnika Rastivoj Bezbradica.

Izborom novog načelnika i njegovog zamjenika po provedenim prijevremenim izborima, prestat će mandat zamjenika koji je obavljao dužnost općinskog načelnika nakon što je općinskom načelniku prestao mandat odjavom prebivališta.

Obavijest

Dosadašnjem načelniku Općine Kistanje Slobodanu Rončeviću, sukladno članku 40.a st.1.t.6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, po sili zakona dana 15.11.2011.g. prestao je mandat općinskog načelnika zbog odjave mjesta prebivališta s područja općine Kistanje. Do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, dužnost općinskog načelnika nastavlja obavljati zamjenik općinskog načelnika Rastivoj Bezbradica.

Čestit Božić i sretna Nova 2012. godina!

JAVNI POZIV ZA PROVEDBU POSTUPKA OZAKONJENJA ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE

Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje, sukladno članku 28. stavku 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 90/11) radi podnošenja zahtjeva za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju kod nadležnog upravnog tijela upućuje 

JAVNI POZIV
ZA PROVEDBU POSTUPKA OZAKONJENJA ZGRADA U PROSTORU
NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE


Pozivaju se svi vlasnici / investitori nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kistanje da Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije, Ispostava Knin, Ulica dr.Franje Tuđmana 2,22300 Knin podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju najkasnije do 31. prosinca 2012. godine.
Opširnije...

Svečano potpisivanje Darovnog ugovora između Vlade Japana i Općine Ervenik

Načelnik Općine Kistanje g. Slobodan Rončević 10.studenog 2011.g. prisustvovao je u Općini Ervenik svečanom potpisivanju Darovnog ugovora između Vlade Japana i Općine Ervenik kojim je Vlada Japana donirala Općini Ervenik financijsku pomoć za izgradnju lokalnog vodovodau u naselju Radučić , jednom od pet središnjih mjesta te općine , koja će zahvaljujući ovoj donaciji prvi puta na svom području dobiti pitku vodu iz vodovodnog sustava. Veleposlanik Japana njegova ekselencija Nj.E.Yoshio Tamura izjavio je da se nada da će ova humanitarna pomoć Japana pridonijeti u razvoju Općine Ervenik , a izrazio je i zadovoljstvo velikim odazivom čelnika i predstavnika susjednih jedinica lokalnih samouprava činu potpisivanja Ugovora o donaciji.

"Ova humanitarna gesta Vlade Japana predstavlja dobar primjer međunarodne suradnje dviju zemalja, u kojoj takva Velesila kao što je Japan prepoznaje potrebe malih i nerazvijenih zajednica kao što je susjedna Općina Ervenik, koja je pored Općine Kistanje u ovom momentu svakako jedna od najnerazvijenijih općina u Republici Hrvatskoj", izjavio je nakon posjete načelnik Općine Kistanje g.Slobodan Rončević.

Potkategorije