12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. , 4/13 i 2/18) ,

SAZIVA
12. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 01.ožujka 2019.g. s početkom u 10:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.

Aktualni sat:
-Verifikacija zapisnika sa 11.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje .

DNEVNI RED


1. Odluka o produljenju radnog odnosa direktoru K.P.“Kistanje „ d.o.o. iz Kistanja
nakon navršenih 65 godina života Momčilu Grčiću
2. Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Kistanje vijećniku Savi Vojnoviću izabranom s liste grupe birača
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i objektu za robinzonski smještaj

Predsjednik Općinskog vijeća
Marko Sladaković

1. Poziv sa dnevnim redom i materijalima dostaviti :
-K.P.Kistanje d.o.o. iz Kistanja, direktoru
-Predsjedniku VSNM Općine Kistanje
-DVD «Sveti Juraj» Kistanje,zapovjedniku

U privitku:
-Zapisnik sa 11. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje
-Prijedlozi dokumenata po točkama dnevnog reda.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

ODLUKA o izmjeni i dopuni odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i objektu za robinzonski smještaj
ODLUKA o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Kistanje vijećniku Savi Vojnoviću izabranom s liste grupe birača
ODLUKU o produljenju radnog odnosa direktoru K.P."Kistanje " d.o.o. iz Kistanja nakon navršenih 65 godina života Momčilu Grčiću