Završena je sanacija i modernizacija nerazvrstanih cesta u naseljima Zečevo i Biovičino selo

Općina Kistanje nakon potpisanog ugovora o sufinanciranju sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te provedenog postupka jednostavne nabave sklopila je Ugovor o izvođenju radova na pojačanom održavanju (sanacija i modernizacija) nerazvrstanih cesta u naseljima Zečevo i Biovičino selo (dio NC 475, NC 66 i dio NC 92) kao uporabljivih građevina.

Ministarstvo je ovaj projekt sufinanciralo u iznosu od 200.000,00 kuna.

NC 66 BIOVICINO SELO OSTOJICI SKORICI

Nakon provedenog postupka nabave sklopljen je ugovor sa tvrtkom Ceste Šibenik d.o.o. za izvođenje radova. Radovi su započeli u studenom 2018.g., a dovršeni su u siječnju 2019.g., te je obnovljeno 990,34 (m) nerazvrstanih cesta. Radovi koji su predviđeni Ugovorom su: pripremni radovi, zemljani radovi, te kolnička konstrukcija. Ukupna cijena izvedenih radova prema okončanoj situaciji Izvođača radova iznosi 327.421,61 kn bez PDV-a, odnosno 409.277,01 kn sa PDV-om.Nadzor na izvođenjem radova obavila je tvrtka ULTIMA INŽENJERING d.o.o. iz Drniša, nadzorni inženjer: Nikola Bagić, mag.ing.aedif., a projektno tehničku dokumentaciju izradila je tvrtka GEOMAPA d.o.o. iz Drniša.

NC 475 ZECEVO ARDALICI