16. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
16. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

16. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 14.prosinca 2015.g. s početkom u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.
Za sjednicu predlažem :

Aktualni sat:

AKTUALNI SAT

DNEVNI RED:


1. Prve izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 2015.g., sa :
-Prve izmjene i dopune programa socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje
-Prve izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu u 2015.g.
-Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2015.g.
-Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja u obrazovanja za 2015.
-Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.
-Druge izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina za 2015.g.
-Prve izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2015.g.

2. Prijedlog proračuna Općine Kistanje za 2016.
-Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Kistanje za 2016.
-Prijedlog Programa socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2016.
-Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u 2016.g.
-Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2016.g.
-Prijedlog Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja u obrazovanja za 2016.
-Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.
-Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina za 2016.g.
-Prijedlog Plana razvojnih programa za 2016.g.
Predsjednik

Marko Sladaković


DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

1. Prve izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 2015.g., sa :

- Prve izmjene i dopune programa socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje
- Prve izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu u 2015.g.
- Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2015.g.
- Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja u obrazovanja za 2015.
- Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.
- Druge izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina za 2015.g.
- Prve izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2015.g.

2. Prijedlog proračuna Općine Kistanje za 2016.

- Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Kistanje za 2016.
- Prijedlog Programa socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2016.
- Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u 2016.g.
- Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2016.g.
- Prijedlog Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja u obrazovanja za 2016.
- Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.
- Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina za 2016.g.
- Prijedlog Plana razvojnih programa za 2016.g.