Priopćenje za javnost

15.sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje koja je počela s radom dana 27.11.2015.g. u 12:00 sati, prekinuta je zbog napuštanja sjednice od strane vijećnika SDSS kod rasprave o Prvim izmjenama i dopunama proračuna Općine Kistanje za 2015.g., zbog izlaganja drugog zamjenika načelnika Općine Kistanje Roka Antića bez suglasnosti predsjednika Općinskog vijeća.

Nakon par minuta vijećnici SDSS su se vratili u vijećnicu , radi nastavka sjednice. Međutim, kako su vijećnici HDZ u međuvremenu napustili vijećnicu, a uvažavajući vijećnike HDZ ,bez obzira što su imali kvorum za donošenje pravovaljanih odluka, vijećnici SDSS su odlučili da se sjednica neće nastaviti već da će se Prve izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 2015.g. , sa ostalim točkama dnevnog reda , donijeti na novoj , sljedećoj (16.)sjednici Općinskog vijeća Općine Kistanje sa vijećnicima HDZ.

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća, dostava materijala i poziv za sjednicu Općinskog vijeća , pripremljeni su u skladu s važećim propisima .
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kistanje
Marko Sladaković