5. susret klapa "Kistanje 2010."

U dvorani Doma kulture u Kistanjama , u organizaciji Klape "Zvono" iz Kistanja , u petak 07.svibnja 2010.godine održan je tradicionalni 5. susret klapa "Kistanje 2010."
Učesnici ovogodišnjih susreta bili su:
Opširnije...

Održana 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje

U ponedjeljak, 12.travnja 2010.godine s početkom u 12,00 sati održana je 2.sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje , kojoj su prisustvovali :

Općinski vijećnici:

1. Marko Sladaković,predsjednik (SDSS)
2. Roko Antić, zamjenik predsjednika (HDZ)
3. Ljubica Štrbac, vijećnica (SDSS)
4. Vukašin Ostojić, vijećnik (SDSS)
5. Mladen Dobrijević, vijećnik (SDSS)
6. Radovan Gnjidić, vijećnik (SDSS)
Opširnije...

Obavijest

Temeljem članka 5.c Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine",broj 110/07, 125/08) obavještavamo da općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela , dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu Komunalnog poduzeća Kistanje d.o.o. niti bilo kojeg drugog gospodarskog subjekta te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Općina Kistanje kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c Zakona o javnoj nabavi.

ODLUKA o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Općine Kistanje

Strana 90 - Broj 12 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 26. listopada 2009.

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje «Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» , broj /09), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 3. sjednici, d 31. kolovoza 2009. godine, donosi
Opširnije...

Potkategorije