15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
15. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 27.studenog 2015.g. s početkom u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.
Za sjednicu predlažem :

Aktualni sat:
Zapisnik sa 15 sjednice Općinskog vijeća općine Kistanje .

AKTUALNI SAT

DNEVNI RED:

1. Prve izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 2015.g., sa :
2. Prve izmjene i dopune programa socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje u 2015.g.
3. Prve izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu u 2015.g.
4. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2015.g.
5. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja u obrazovanja za 2015.
6. Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.
7. Druge izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina za 2015.g.
8. Prve izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2015.g.
Predsjednik

Marko Sladaković


DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja  Općine Kistanje za 2015. godinu
DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina u 2015.godini
PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2015.godinu
Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Kistanje u 2015.godinu
PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za 2015.godini
PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2015.godinu
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE (I) ZA 2015. GODINU
I.Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Kistanje za razdoblje 2015.-2017.godina