ODLUKA o djelomičnom poništenju Oglasa za prijem djelatnika na određeno vrijeme za provedbu projekta „Kistanje-inclusive community“ (Darovni ugovor IPA HR.2.3.03-0003)

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje temeljem članka 5. i 24.st.5.Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine",br.86/08,61/11) i Odluke načelnika Općine Kistanje o provedbi postupka prijema djelatnika za provedbu projekta „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici (Faza 2)" (Darovni ugovor IPA HR.2.3.03-0003) od 07.travnja 2014.g.,donosi
ODLUKU
o djelomičnom poništenju
Oglasa za prijem djelatnika na određeno vrijeme za provedbu projekta
„Kistanje-inclusive community" (Darovni ugovor IPA HR.2.3.03-0003)

1.)Poništava se Oglas za prijem djelatnika na određeno vrijeme za provedbu projekta „Kistanje-inclusive community" (Darovni ugovor IPA HR.2.3.03-0003) objavljen 07.travnja 2014.g. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na Oglasnoj ploči Općine Kistanje i na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr koji se odnosi na radno mjesto pod brojem:
4.)Naziv radnog mjesta: Medicinska sestra/medicinski tehničar (M/Ž)
(Projektna linija:1.1.1.7.Nurse Municipality Kistanje)
Broj djelatnika koji se prima: 1 (m/ž)
na određeno vrijeme u trajanju od 14 mjeseci s punim radnim vremenom na području
svih 14 naselja Općine Kistanje .
2.) Niti jedan od kandidata koji su podnijeli prijave za prijem u radni odnos nije ispunjavao uvjete iz Oglasa.
3.) Ova Odluka o poništenju Oglasa objavit će se na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje , na Oglasnoj ploči Općine Kistanje i na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr , te dostaviti svim kandidatima za navedeno radno mjesto.
Pročelnik:
Marijan Poturović,prof.