ODLUKA o provedbi postupka prijema djelatnika za provedbu projekta „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici (Faza 2) „ (Darovni ugovor IPA HR.2.3.03-0003)

Na temelju članka 46.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09, 15/10, 4/13), a radi provedbe projekta „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici (Faza 2)-„Kistanje-inclusive community"- koji se financira sredstvima EU IPA EuropeAid/133922/M/ACT/HR , Darovni ugovor broj IPA HR.2.3.03-0003, načelnik Općine Kistanje donosi

O D L U K U
o provedbi postupka prijema djelatnika za
provedbu projekta „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici (Faza 2) „
(Darovni ugovor IPA HR.2.3.03-0003)

Članak 1.

Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje provesti će postupak za prijem dva djelatnika (m/ž) u radni odnos na određeno vrijeme radi provedbe projekta „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici (Faza 2)" („Kistanje –inclusive community") koji se financira sredstvima EU IPA EuropeAid /133922/M/ACT/HR , Darovni ugovor br. IPA HR.2.3.03-0003 , prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje i Sistematizaciji radnih mjesta za provedbu navedenog projekta („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",br. 3/14).

Članak 2.

Nakon provedenog postupka prijema djelatnika , pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje dostavit će izvješće općinskom načelniku o provedenom postupku oglasa, a sa izabranim kandidatima ugovor o radu na određeno vrijeme sklopit će načelnik Općine Kistanje.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr
Općinski načelnik
Goran Reljić