DODATNI PODACI vezani uz raspisani Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje

(Narodne novine br.102/2012. od 12.rujna 2012.g.)

OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI


Ova obavijest i upute objavljeni su na web-stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr i na oglasnoj ploči Općine Kistanje.
Opširnije...

Izjave

1. Izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima  u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine“,broj 86/08 i 61/11) možete preuzeti OVDJE.

2.  Izjavu o prihvaćanju javne objave osobnih podataka možete preuzeti OVDJE.

Obavijest

Intervju s kandidatima koji su podnijeli prijave za posao (rad na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca) na javnim radovima, održat će se u utorak, 18.09.2012.g., s početkom u 9,00 sati u vijećnici Općine Kistanje, na adresi:

Općina Kistanje
Ulica dr.Franje Tuđmana 101
22305 Kistanje


Kandidati su dužni ponijeti sa sobom svoju osobnu iskaznicu.

Obavijest

U «Narodnim novinama» broj 102/2012. , od 12.09.2012.g.,objavljen je slijedeći javni natječaj:
Klasa: 112-01/12-01/5
Urbroj: 2182/16-03/1-12-1 od 31. VIII. 2012. (2338)
Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11.), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Kistanje raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstvenome upravnom odjelu Općine Kistanje na radnom mjestu:
Opširnije...

DRUGI JAVNI POZIV svim vlasnicima - investitorima nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kistanje radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

Općina Kistanje na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN broj 86/12), objavljuje slijedeći

DRUGI JAVNI POZIV SVIM VLASNICIMA - INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA
NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE
radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
Opširnije...

Obavijest

U multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Juraj Šižgorić u Šibeniku danas ,12.rujna 2012.g., s početkom u 9:00 sati, održan je 5.sastanak Partnerskog vijeća Šibensko-kninske županije, na poziv župana Šibensko-kninske županije, gospodina Gorana Pauka.

Na sastanku su potvrđena tri projekta s Liste prvenstava za sufinanciranje projekata po"Programu pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije" za 2012.godinu i to: Općine Kistanje, Općine Biskupija i Grada Knina. Projekt Općine Kistanje „Izrada investicijsko-tehničke dokumentacije za izgradnju Ruralnog poduzetničkog centra – inkubatora „Krka" Kistanje" , najbolje je rangiran projekt ,na prvom mjestu. Ukupna vrijednost toga projekta je 254.483,33 kuna od čega je planirano učešće Općine Kistanje 15%, odnosno 38.187,50 kuna.

Očekuje se da će Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije prihvatiti naš projekt te odobriti sredstva za njegovo sufinanciranje .
Zahvaljujemo se Javnoj ustanovi Razvojna agencija Šibensko-kninske županije na otvorenosti i dobroj komunikaciji, posebno na pošteno odrađenom radu.

Obavijest

U svezi oglasa koji je Općina Kistanje objavila pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Šibenik, ispostava Knin dana 25.07.2012.g. i na web stranicama Općine Kistanje dana 25.07.2012.g., za radno mjesto komunalni radnik-čistač u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje –(Vlastiti komunalni pogon) u programu javni rad, tražilo se 4 izvršitelja za rad na određeno vrijeme u trajanju 4 mjeseca, dajemo slijedeću obavijest:

1.Na oglas se prijavilo 15 kandidata/kandidatkinja
2.Uredne prijave podnijelo je 9 kandidata/kandidatkinja
3.Formalne uvjete ispunjava samo 1 kandidat-Zdravko Stjelja
4.Hrvatski zavod za zapošljavanje odobrio je rad u trajanju od 3 mjeseca
5.Za rad na određeno vrijeme ,u trajanju od tri mjeseca, primljen je Zdravko Stjelja s početkom rada od 10.09.2012.g.

Općina Kistanje JAVNI POZIV svim vlasnicima - investitorima nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kistanje radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

REPUBLIKA HRVATSKA
Šibensko-kninska županija

OPĆINA KISTANJE
Jedinstveni upravni odjel

Kistanje, 31.kolovoza 2012.g.

Općina Kistanje na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN broj 86/12), objavljuje slijedeći

JAVNI POZIV SVIM VLASNICIMA - INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA
NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE
radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
Opširnije...

OBAVIJEST

Predsjednik  Općinskog vijeća Općine Kistanje,  temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje  («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09 i 15/10) , sazvao je  26.sjednicu Općinskog vijeća Općine Kistanje  za 14.kolovoz 2012.g.Sjednica će se održati  s početkom u 11:00 sati  u  općinskoj vijećnici Općine Kistanje.
Prije prelaska na dnevni red  održat će se aktualni sat i usvajanje zapisnika sa  prethodne , 25.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje održane  od 15.svibnja  2011.g.

Za sjednicu je predložen  slijedeći

DNEVNI RED:
Opširnije...

Projekt "Kamp odmorište Kistanje"

Općina Kistanje uredno je prijavila Ministarstvu turizma svoj projekt "Kamp odmorište Kistanje" namijenjen uslužno turističkoj djelatnosti, očekujući financijsku pomoć za njegovu izgradnju. Projekt je u funkciji razvoja gospodarstva-turizma na području Općine Kistanje, a navedeni projekt sufinancirala bi i Općina Kistanje.

Potkategorije