DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE jednog novog specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog i selektiranog otpada, zapremine sanduka 16 m3 – 1 komad

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kistanje-I.

Na temelju članka 86. St.1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine", broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12),članka 62. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09.,15/10.,4/13) i Zaključka Načelnika Općine Kistanje KLASA:350-05/13-01/5, URBROJ:2182/16-02/1-13-1, od 07.listopada 2013. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje kao Nositelj izrade objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kistanje-I.


1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kistanje – I. trajat će od 17.listopada do 31.listopada 2013.g.
Opširnije...

ODLUKA o potvrđivanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Sveti Juraj" Kistanje

Odluku možete preuzeti OVDJE.

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09 ., 15/10 i 4/13) ,

SAZIVA
2. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 24.srpnja 2013.godine s početkom u 12:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje.
Opširnije...

Popis korisnika donacija i sponzorstava Općine Civljane za 2012.g.

 Datum isplate Primatelj Iznos
07.02.2013. Donacija Crvenom križu 5.000,00
27.03.2013. Donacija SDSS-u 3.500,00
15.04.2013. Donacija SDSS-u 6.500,00
03.05.2013. Donacija ŽRK - Knin 3.000,00
09.05.2013. Donacija HDZ-u 20.000,00
10.05.2013. Donacija Župi Vrlika 2.000,00

POZIV ZA PRETHODNU RASPRAVU o Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Kistanje

Na temelju članka 83. st. 1. 59. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 11/2012.), načelnik Općine Kistanje

O B J A V L J U J E
POZIV ZA PRETHODNU RASPRAVU
o Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Kistanje

1.Prethodna rasprava održat će se 02.srpnja (utorak) 2013.godine u 12:00 u prostorijama Općine Kistanje, Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.
Opširnije...

Obavijest

Nakon utvrđenih konačnih rezultata provedenih lokalnih izbora od 19.svibnja 2013.godine,
za načelnika Općine Kistanje izabran je Goran Reljić (SDSS), dok su za njegove zamjenike izabrani Borislav Šarić (SDSS) i Roko Antić (HDZ).

Nakon utvrđenih konačnih rezultata provedenih lokalnih izbora od 19.svibnja 2013.g. za Općinsko vijeće Općine Kistanje , 17.lipnja 2013.g. održana je 1.konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje na kojoj su izabrani slijedeći vijećnici, i to:
1.Branka Bunčić, zamjenica vijećnika (SDSS)
2.Radovan Gnjidić,vijećnik (SDSS)
3.Marko Sladaković,vijećnik (SDSS)
4.Nebojša Gladović,vijećnik (SDSS)
Opširnije...

Obavijest

U ponedjeljak, 17.lipnja 2013.g., s početkom u 11 sati, u općinskoj vijećnici Općine Kistanje održat će se 1.konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje.

Zlatne medalje našim mladim inovatorima

Na 13 ovogodišnjoj izložbi inovacija učenika zagrebačkih osnovnih,srednjih škola i studenata s međunarodnim sudjelovanjem INOVA-MLADI 2013.g.,na kojoj je bilo 519 sudionika koji su predstavili 267 inovacija iz 69 škola,fakulteta i udruga, zlatnu medalju za rad "Vjetroelektrana 500W" osvojili su Ignacije Glasnović ( iz Kistanja) i Ljubo Juko ( iz Knina) ,učenici drugog i trećeg razreda elektromehaničarske Srednje strukovne škole kralja Zvonimira iz Knina , koji su nastupili kao članovi Odjela mladih inovatora Društva inovatora "Faust Vrančić".Mentor im je bio nastavnik Ante Duilo.

Čestitke mladim inovatorima i njihovom mentoru!

Konačni rezultati za općinsko vijeće Općine Kistanje

Na temelju čl. 86. st. 3. i čl. 102. st. 3. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine broj 144/12) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kistanje donosi i objavljuje

O D L U K U

Utvrđuje se da su rezultati izbora za članove općinskog vijeća Općine Kistanje održani dana 19. svibnja 2013. godine u Općini Kistanje postali konačni dana 31. svibnja 2013. godine te da su za članove u Općinskom vijeću Općine Kistanje sa liste:
Opširnije...

Potkategorije