4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
4. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se u utorak, 12.12.2017.g. s početkom u 9:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.
Za sjednicu predlažem :
Aktualni sat:
-Verifikacija zapisnika sa 3.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 24.10.2017.g.

DNEVNI RED:

1.Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna proračuna Općine Kistanje za 2017.godinu sa slijedećim prilozima:
2.Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2017.g.
3.Prijedlog Četvrtih izmjena programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017.g.
4.Prijedlog Četvrtih izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.
5.Prijedlog Trećih izmjena programa socijalnih programa Općine Kistanje za 2017.g.
6.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kistanje za 2017.g.
7.Prijedlog Prvih izmjena programa javnih potreba u sportu za 2017.g.

8.Prijedlog proračuna Općine Kistanje za 2018. I projekcije proračuna za 2019. i 2020.godinu, sa slijedećim prilozima:
9.Prijedlog plana razvojnih programa za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.g.,
10.Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Kistanje za 2018.g.,
11.Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama i članovima nezavisnih lista zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Kistanje,
12.Prijedlog Odluke o provedbi radionica za djecu u 2018.g.
13.Prijedlog odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u 2018.g.
14.Prijedlog programa gradnje komunalne infrastrukture u 2018.g.
15.Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.g.
16.Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2018.
17.Prijedlog odluke o javnim potrebama u sportu za 2018.
18. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Kistanje

Napomena:
1.Građani i pravne osobe zainteresirani za prisustvovanje sjednici mogu podnijeti pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća Općine Kistanje. Obrazac zahtjeva se nalazi na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr
2.Poziv sa dnevnim redom i materijalima dostaviti i K.P.Kistanje d.o.o. iz Kistanja, VSNM Općine Kistanje i DVD «Sveti Juraj» Kistanje.

Predsjednik Općinskog vijeća
Marko Sladaković

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE