3. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
3. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 24.listopada 2017.g. s početkom u 13:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.
Za sjednicu predlažem :

Aktualni sat:
-Verifikacija zapisnika sa 02.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 03.08.2017.g.

DNEVNI RED:

1.Treće izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 2017g.
2.Treće izmjene i dopune plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2017.g.
3.Treće izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Kistanje u 2017.
4.Treće izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Kistanje u 2017.
5.Druge izmjene i dopune programa socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje u 2017.
6.Prve izmjene i dopune programa javnih potreba u oblasti kulture Općine Kistanje u 2017.g.
7.Odluka o načinu raspolaganja ,korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Kistanje ,
8.Odluka o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Kistanje za postavljanje
privremenih objekata .
9.Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode

Napomena:
Poziv sa dnevnim redom i materijalima dostaviti i:
-K.P.Kistanje d.o.o. iz Kistanja, direktoru
-Predsjednik VSNM Općine Kistanje
-DVD «Sveti Juraj» Kistanje,zapovjedniku
Predsjednik Općinskog vijeća
Marko Sladaković

U privitku:
-Zapisnik sa 2.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 03.08.2017.g.
-Prijedlozi dokumenata po točkama dnevnog reda od 1 do 9.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2017.godinu
TREĆE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina na području općine Kistanje u 2017.godini
TREĆE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godini
ODLUKA o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Kistanje za postavljanje privremenih objekata
ODLUKA o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
ODLUKU o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Kistanje
Poziv
PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2017.godinu
TREĆE IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA Općine Kistanje za 2017.godinu sa projekcijom za 2018. i 2019.godinu
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE (III) ZA 2017. GODINU