Završeni radovi na sanacija kolnika nerazvrstane ceste NC 413 na području općine Kistanje u naselju Smrdelje – II. dio


Nakon provedenog postupka jednostavne nabave, Općina Kistanje sklopila je Ugovor o izvođenju radova na sanaciji kolnika nerazvrstane ceste NC 413 na području općine Kistanje u naselju Smrdelje II. – dio, sa tvrtkom Upravitelj – Knin d.o.o.
Ukupna vrijednost radova iznosila je 53.486,22 eura bez PDV-a, odnosno 66.857,77 eura sa PDV-om.

Radovi na sanaciji nerazvrstane ceste su započeli 07. rujna 2023.g., a zbog izrazito loših vremenskih prilika u nastavku trajali su do 12. prosinca 2023.g.
Izvođenjem radova su obuhvaćeni pripremni radovi, zemljani radovi, betonski radovi i odvodnja, kolnička konstrukcija, prometna oprema i signalizacija, kao i radovi na zamjeni slabo nosivog temeljnog tla.

Uslugu stučnog nadzora izvođenja radova vršila je tvrtka Građevinski studio d.o.o.
Radovi na sanaciji kolnika nerazvrstane ceste NC 413 sufinancirani su od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 34.400,00 eura, kao i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 25.000,00 eura.