OPĆINA KISTANJE DOBILA BESPOVRATNIH 5.760.000,00 HRK IZ NPOO ZA PROJEKT ''IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA U KISTANJAMA''

Odlukom o financiranju (KLASA: 404-03/21-01/00073, URBROJ: 533-06-22-0357, Zagreb, 02. prosinca 2022.g.) Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo je Općini Kistanje iznos od 5.760.000,00 HRK (764.483,38 EUR) za projekt ''Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Kistanjama''.

Općina Kistanje prijavila se 29. lipnja 2022.g. na Poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja za dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv, NPOO.C3.1.R1-I1.01.Prijavitelj projekta je Općina Kistanje, dok je partner na projektu Općina Ervenik. Provedbom projekta izgraditi će se i opremiti dječji vrtić čime će se osigurati kapacitet za upis 72 djece kroz 4 dnevna boravka koja se sastoje od 3 vrtićke skupine i 1 jasličke skupine, također osigurati će se i dostupnost predškolskog odgoja i obrazovanja. Također projektom osim izvođenja i opremanja vrtića financira se i stručni nadzor građenja.

Izgradnja i opremanje novog vrtića biti će na lokaciji koja je u vlasništvu Općine (k.č. 3998/121, 3998/122, k.o. Kistanje), koja ima osiguranu pristupačnost, te se nalazi u neposrednoj blizini stambenog naselja, ukupne površine 2.172,00 m2.
Građevna čestica biti će hortikulturalno uređena s postavljenim pješačkim pristupima za zaposlene i korisnike, raspoređenim parkiralištima uz prometnu javnu površinu, dječjim igralištima i slobodnim zelenim površinama.