EDUKACIJE O GOSPODARENJU OTPADOM

Općina Kistanje provodi projekt edukacije stanovništva koji će doprinijeti podizanju svijesti građana o mjerama sprječavanja nastanka otpada , odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i njegove kasnije obrade. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sklopu Javnog poziva za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO 6/2022). Edukacije će održati predstavnici tvrtke ECO SOLUTIONS d.o.o. iz Zagreba.

Program edukacija u Općini Kistanje  

Naziv edukacije: "OTPAD NIJE SMEĆE NEGO VRIJEDNA SIROVINA"

Srijeda  07.12. 2022.g. -jedna edukacija

Planirana je edukcija u OSNOVNOJ ŠKOLI KISTANJE, Dr. Franje Tuđmana 80, Kistanje  – Početak edukacije je u 13 : 30 h. Edukacija je namijenjena učenicima viših razreda.
Planirano vrijeme trajanja: 45 min
- Tema edukacije- Važnost pravilnog odvajanja otpada
Prezentacija frakcija unutar MKO, te ponovnog korištenja kao mjere za sprječavanje nastanka otpada, prezentacija pravilnog odvajanja otpada.

Četvrtak  08. 12. 2022.g. - dvije edukacije

Planirana je edukcija u DOMU KULTURE u KISTANJAMA , Ul. Franje Tuđmana 25, Kistanje – Početak edukacije je u 10:00 h. strong>Edukacija je namijenjena svim stanovnicima Općine Kistanje.

Planirano vrijeme trajanja: 60 min
- Tema edukcije - Važnost pravilnog odvajanja otpada
Prezentacija frakcija unutar MKO, te ponovnog korištenja za sprječavanje nastanka otpada
- Kružno gospodarstvo, ekologija kao prilika za razvoj, prezentacija pravilnog odvajanja otpada

 

Planirana je edukcija u zgradi OPĆINE KISTANJE, Trg. sv. Nikole 5, Kistanje – vrijeme 12: 00 h. Edukacija je namijenjena svim stanovnicima Općine Kistanje.
Planirano vrijeme trajanja: 60 min
- Tema edukacije - Važnost pravilnog odvajanja otpada
Prezentacija frakcija unutar MKO, te ponovnog korištenja za sprječavanje nastanka otpada
- Kružno gospodarstvo, prezentacija pravilnog odvajanja otpada, ekologija kao prilika za razvoj
- Građevinski otpad , glavni pokretači koji mogu utjecati na razvoj kružnog gospodarstva
- za građevinski otpad i otpad od rušenja u Hrvatskoj

 

                                                                                         Općina Kistanje