Obavijest

Nakon provedenog postupka Javnog poziva za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, za samostalni rad u zanimanju STRUČNI PRVOSTUIPNIK EKONOMIJE (M/Ž) (baccalaurea), za radno mjesto stručnog suradnika za računovodstvo, knjigovodstvo i blagajnu, te Obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Šibenik, o pozitivnoj ocjeni Zahtjeva Općine Kistanje, od 12.03.2013.g., izabrana je kandidatkinja Klementina Zimaj, stručna prvostupnica ekonomije iz Kistanja.
Sa izabranom kandidatkinjom sklopit će se odgovarajući ugovor.