Obavijest

Nakon provedenog postupka Javnog poziva za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, za samostalni rad u zanimanju SREDNJA STRUČNA SPREMA/GIMNAZIJA/UPRAVNA/EKONOMSKA (M/Ž), za radno mjesto referent za komunalne poslove, komunalni redar, te Obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Šibenik, o pozitivnoj ocjeni Zahtjeva Općine Kistanje, od 08.03.2013.g., izabrana je kandidatkinja Milica Tomasović, sa završenom srednjom stručnom spremom/Jezična gimnazija/ iz Kistanja.
Sa izabranom kandidatkinjom sklopit će se odgovarajući ugovor.