Dovršeno je uređenje okoliša EKO centra u Kistanjama


Dana 28. siječnja 2022.g. završeni su radovi na uređenju okoliša EKO centra u Kistanjama. Ukupna vrijednost radova iznosila je 261.551,25 kuna sa PDV-om, i financirano je iz proračuna Općine Kistanje. Radove na uređenju okoliša nakon provedenog postupka jednostavne nabave izvela je tvrtka GRCIĆ GRADNJA d.o.o. iz Drniša, a uslugu stručnog nadzora provodila je tvrtka DENMAR d.o.o. iz Zadra.
Radovi su obuhvaćali izvedbu zemljanih radova, uređenje postojećeg temeljnog tla, te ugradnju tamponskog sloja. Nakon toga pristupilo se ugradnji betonskih opločnika, rubnjaka i rigola za odvodnju oborinske odvodnje. Po završetku je izvedeno asfaltiranje pristupne prometnice.
Nakon završenih radova na uređenju okoliša očekuje se tehnički pregled, te izdavanje uporabne dozvole.