28. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09 i 15/10) ,

SAZIVA
28. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

28. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 03.prosinca 2012.godine s početkom u 12:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje.

Prije prelaska na dnevni red , sukladno članku 58. st.7. Poslovnika o Općinskog vijeća Općine Kistanje , usvajanje zapisnika sa 27.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje , od 16.listopada 2012.g.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Druge izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 2012.g. sa:
2. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2012.
3. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture 2012.
4. II. Izmjene i dopune Programa socijalnih potreba za 2012.
5. Odluka o raspodjeli sredstava za sportske udruge , za 2012.
6. Odluka o raspodjeli sredstava za kulturne udruge , za 2012.
7. Proračun Općine Kistanje za 2013., sa projekcijom za 2014. 2015.g.
8. Odluka o izvršenju proračuna za 2013.
9. Plan razvojnih programa za 2013., sa projekcijom za 2014. i 2015.
10. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2013.
11. Program socijalnih potreba za 2013.
12. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013.
13. Program javnih potreba u kulturi , za 2013.,
14. Program javnih potreba u športu, za 2013.g.
15. Odluka o aktiviranju Komunalnog poduzeća «Kistanje» od 01.01.2013.g.
16. Donošenje odluke o izradi strateškog plana razvoja Općine Kistanje
17. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Odbora za pripremu i praćenje programa od značaja za Općinu Kistanje .

PREDSJEDNIK
Marko Sladaković