27. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09 i 15/10) ,

SAZIVA
27. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE


27. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 16.listopada 2012.godine s početkom u 11:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje.

Prije prelaska na dnevni red , sukladno članku 58. st.7. Poslovnika o Općinskog vijeća Općine Kistanje , usvajanje zapisnika sa 26.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje , od 14.kolovoza 2012.g.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Odluka o Izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja općine Kistanje
2. Predlaganje sudaca porotnika

Vijećnicima se uz ovaj poziv za sjednicu i dnevni red , dostavljaju i svi pisani materijali za sjednicu ,sukladno predloženim točkama dnevnog reda.

PREDSJEDNIK
Marko Sladaković

DOWNLOAD:

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kistanje