Financijska izvješća

Konsolidirani financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2023-31.12.2023.
Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2023-31.12.2023.
Godišnji financijski izvještaj VSNM za 01.01.2023-31.12.2023.
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01-31.12.2023.
Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje 01.01-31.12.2023.
Godišnji financijski izvještaj VSNM za 01.01.2022.g.-31.12.2022.g.
Konsolidirani izvještaj za razdoblje 01.01 - 31.12.2022.
Bilješke uz konsolidirani izvještaj za razdoblje 01.01 - 31.12.2022.
Referentna stranica uz bilješke
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2022-31.12.2022.
Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2022-31.12.2022.
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoble 01.01.2022-30.09.2022.
Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2022-30.09.2022.
Konsolidirani financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2022 – 30.06.2022
Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2022 – 30.06.2022
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2022 – 30.06.2022
Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2022 – 30.06.2022.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2022-31.03.2022
Bilješke uz Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2022-31.03.2022
Konsolidirani financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2021-31.12.2021.
Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2021-31.12.2021.
Godišnji financijski izvještaj Vijeća srpske nacionalne manjine za razdoblje 01.01.2021-31.12.2021.
Izvještaj proračuna, proračunskih I izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01. siječanj 2021 - 31. prosinac 2021.
Bilješke uz Financijski izvještaj za razdoblje 01.01-31.12.2021.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 01.01.2021-30.09.2021
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.2021-30.09.2021
KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.2021-30.06.2021
BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.2021-30.06.2021
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.2021-30.06.2021
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.2021-30.06.2021
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječnja 2021. – 31. ožujka 2021.
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.2021-31.03.2021.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječnja 2020. – 31. prosinca 2020.
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.2020-31.12.2020
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječnja 2020. – 31. prosinca 2020. (VSNM)
BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.2020-31.12.2020
KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj 2019.
Financijski izvještaj 31.12.2019 KONSOLIDIRANI
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019.
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.2019.-31.12.2019.
Godišnji financijski izvještaj Vijeća srpske nacionalne manjine za razdoblje 1. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019.
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.2018.-31.12.2018.
BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 01.01.2018.-31.12.2018.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 01.01.2018.–31.12.2018.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018. (Općina Kistanje )
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018. (VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE KISTANJE)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.
Financijski izvježtaj VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE KISTANJE za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje sijećanj - lipanj 2017. godine
Godišnji financijski izvještaj Općine Kistanje za razdoblje 01.01.2016.-31.12.2016.g
Bilješke uz godišnji financijski izvještaj 2016.
Godišnji financijski izvještaj - VSNM - 2016.
Godišnji financijski izuvještaj Općine Kistanje za razdoblje 01.01.2015.-31.12.2015.g