Načelnik

Člankom 48. Statuta Općine Kistanje (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 3/2021) utvrđeno je da je načelnik Općine Kistanje nositelj izvršne vlasti Općine, a člankom 54. Statuta Općine Kistanje utvrđeno je da općinski načelnik svoju dužnost može obavljati profesionalno.

Na lokalnim izborima 2009. godine za načelnika Općine Kistanje izabran je Slobodan Rončević, kojemu je mandat prestao po sili zakona dana 15.11.2011.g. zbog odjave mjesta prebivališta s područja općine Kistanje. Dužnost općinskog načelnika do provedbe prijevremenih izbora obavljao je njegov zamjenik Rastivoj Bezbradica.

U Općini Kistanje održani su prijevremeni lokalni izbori za načelnika i zamjenika načelnika općine dana 26.03.2012.. Za načelnika je izabran kandidat SDSS-a Goran Reljić.

Na redovnim lokalnim izborima održanima 19.05.2013.g. za općinskog načelnika izabran je Goran Reljić, kao i na lokanim izborima održanima 21.05.2017.g.

Na lokalnim izborima održanima 16.05.2021.g., za općinskog načelnika ponovno je izabran Goran Reljić (SDSS) kojemu mandat traje četiri (4) godine.