O općini

Kanjon KrkeOpćina Kistanje se nalazi u Šibensko-kninskoj županiji, na prostoru Bukovice, površine 244,11 km², oko 30 km jugozapadno od Knina, graniči s Općinama Ervenik (na sjeveru), Promina (na istoku), Gradom Skradinom (na jugu), dok na zapadu graniči sa Zadarskom županijom. U istočnom dijelu Općine nalazi se dio područja Nacionalnog parka Krka.

Ovim područjem protječe rijeka Krka, na kojoj se nalazi hidroelektrana Manojlovac, a tu su i vodom veoma bogat izvor Miljacka, sa kojeg se pitkom vodom opskrbljuju Općina Kistanje, Grad Skradin i Općina Promina. Naime, izvor Miljacka ima veliku izdašnost i tu je izgrađeno crpno postrojenje Miljacka kapaciteta oko 140 l/s. Snabdijevanje vodom osigurano je vodospremama (Zečevo-1300m³, Modrino Selo –500m³ i Kistanje –1500m³) s razvodnom mrežom ( Ø 80 mm– 300mm ).

Obnovom vodovodne infrastrukture osigurana je pitka voda za sva naselja Općine kistanje, osim za naselje Parčić. Planirano je da se uskoro u ovom naselju započne sa obnovom niskonaponske električne mreže kao i sa izgradnjom vodovodne mreže.
Procjenjuje se da će se razvoj Općine Kistanje osloniti uglavnom na razvoju poljoprivrede i stočarstva, korištenju vodnih potencijala vodom bogatog izvora Miljacka, na razvoju turizma, posebno seoskog turizma, obzirom na blizinu Nacionalni park Krka, spomenika kulture koji se nalaze na teritoriji općine, Manastira sv.Arhanđela – Krka, rimskog logora Burnum (Šupljaja), itd., koji iz godine u godinu imaju sve veći broj posjetilaca iz zemlje i inozemstva...

Pročitajte cjelokupno predstavljanje Općine