Socijalni program

Socijalni program 2016

Izvješće o troškovima provedenih socijalnih programa Općine Kistanje  u razdoblju siječanj-prosinac 2016.g.

Red.br.

Naziv programa

Podneseno zahtjeva

Odobreno zahtjeva

Ukupno isplaćeno u kunama

1

2

3

4

5

1.

Jednokratne novčane pomoći.

102

58

70.700,00

2.

Pomoć za novorođeno dijete.

19

19+1

20.000,00

3.

Podmirenje troškova prijevoza učenicima srednjih škola koji nastavu pohađaju u  Kninu, koji nisu korisnici socijalne skrbi.

28

28

64.094,00

4.

Podmirenje pogrebnih troškova.

3

3

12.311,00

5.

Podmirenje troškova ogrjeva.

497

497

472.150,00

Socijalni program 2015

Isplaćene jednokratne pomoći
U razdoblju siječanj-prosinac 2015.g., iz sredstava Proračuna Općine Kistanje za 2015.g. isplaćeno je građanima ukupno 39.050,00 kuna na ime jednokratne novćane pomoći.

Pomoć za novorođeno dijete:
U 2015.godini Općina Kistanje  isplatila je ukupno 23.000,00 kuna  novćane pomoći za novorođenu djecu, po 1.000,00 kuna za svako novorođeno dijete.

Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola:
u 2015.g. Općina Kistanje sufinancirala je prijevoz učenika srednjih škola sa 54.646,00 kuna.

Podmirenje troškova prijevoza učenika predškole:
U 2015.godini Općina Kistanje financirala je prijevoz učenika predškole sa 17.028,00  kuna

Podmirenje troškova ogrjeva:
U 2015.g. isplaćeno je ukupno 467.400,00 kuna  pomoći na ime podmirenja troškova ogrjeva korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu , odnosno  svakom od  492 korisnika isplaćeno je po 950,00 kuna .