Komunalno poduzeće Kistanje d.o.o.

Za obavljanje komunalnih djelatnosti Općina Kistanje osnovala je Komunalno poduzeće "Kistanje" d.o.o. kao trgovačko društvo, čiji je jedini i 100% vlasnik Općina Kistanje.

Adresa poduzeća je: Ulica dr.Franje Tuđmana 101, 22305 Kistanje

OIB:65548640564

Telefon: 022 338 936

Direktor: Momčilo Grčić,dipl.oec. Trgovački sud u Zadru - stalna služba u Šibeniku

Registracijski broj 100015689
Djelatnost 38.11 Skupljanje neopasnog otpada (NKD 2007)
Veličina 1 - mali Porijeklo kapitala100% domaći kapital

Bankovni računi

HR9423300031100429061 SB
HR1341240031134000141 KENT
Registrirane djelatnosti

 • održavanje čistoće
 • odlaganje komunalnog otpada
 • održavanje javnih površina
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • tržnice na malo
 • upravljanje grobljem
 • održavanje groblja, prijevoz pokojnika te obavljanje pogrebnih poslova
 • taksi služba
 • opskrba pitkom vodom
 • odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
 • prijevoz putnika u javnom prometu
 • upravljanje i održavanje športskih objekata
 • stručni poslovi zaštite okoliša
ODLUKA o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom, osim odvojenog sakupljanja komunalnog otpada putem reciklažnih dvorišta, na području Općine Kistanje