Upravni odjel

Nadležnosti

Radi obavljanja stručnih poslova koji su temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugih posebnih zakona preneseni na Općinu Kistanje, odlukom Općinskog vijeća Općine Kistanje osnovan je Jedinstveni upravni odjel.

Zaposlenici

U Jedinstvenom upravnom odjelu sistematizirana su slijedeća radna mjesta, i to:

Lokalni dužnosnici izabrani na lokalnim izborima 19.05.2013.g.:

Općinski načelnik- Goran Reljić, SDSS
Prvi zamjenik općinskog načelnika- Borislav Šarić, SDSS
Zamjenik općinskog načelnika -Roko Antić, HDZ

Pročelnik:
Marijan Poturović,profesor

Viši stručni suradnici:
Samostalni upravni referent- Sandra Ardalić,dipl.pravnica
Stručna suradnica za knjigovodstvo,računovodstvo i blagajnu-Romana Stanić Jelić, viša ek.škola

Referenti:
Referent za knjigovodstvo,računovodstvo i blagajnu-nepopunjeno (u tijeku vježbenički staž)
Administrativni referent-Milica Tomasović,gimnazija
Komunalni redar-nepopunjeno (u tijeku vježbenički staž)

Namještenici:
Spremačica-Anastazija Macukić,bez zvanja

Službenici

1.Pročelnik
Marijan Poturović,profesor

2.Viši stručni suradnik
Sandra Ardalić,dipl.pravnica, samostalni upravni referent

3.Stručni suradnik
Romana Stanić Jelić, viša ek.škola,stručni suradnik za knjigovodstvo, računovodstvo i blagajnu

4.Referent
Mirko Vojnović, srednja stručna sprema, referent za komunalne poslove/komunalni redar
Milica Tomasović,gimnazija, administrativni referent