Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Eko centru s tržnicom u Kistanjama

Opširnije...

Poziv za dostavu ponude - Izvođenje radova na sanaciji kolnika nerazvrstane ceste NC 413 na području općine Kistanje, u naselju Smrdelje - II. dio

Sukladno čl. 12., st.1., Pravilnika o postupku provedbe jednostavne nabave, KLASA: 406-03/23-02/1, URBROJ: 2182-16-01-23-1, od 09.03.2023.g., Općina Kistanje upućuje Vam ovaj poziv za dostavu ponude za Izvođenje radova na sanaciji kolnika nerazvrstane ceste NC 413 na području općine Kistanje, u naselju Smrdelje – II. dio.

U privitku ove objave nalaze se poziv za dostavu ponude, troškovnik za ponuditelje, te projektno tehnička dokumentacija.

Molimo Vas da nam ponudu dostavite u roku od pet (5) kalendarskih dana od dana objave ovog poziva, zaključno sa 28.08.2023., do 15:00 h, na protokol Općine Kistanje, bez obzira na način dostave ponude.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

GLAVNI PROJEKT
PONUDBENI TROŠKOVNIK
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

OČUVAJMO OKOLIŠ KISTANJE 2023.!

okolis 2023

Odluka o odabiru ponuditelja za predmet nabave: Izvođenje radova na uređenju ulice Gospe Letničke u Novom Naselju u Kistanjama – 1. faza

Općina Kistanje sukladno čl. 19., st.2. Pravilnika o postupku provedbe jednostavne nabave, KLASA: 406-03/23-02/1, URBROJ: 2182-16-01-23-1, Kistanje, 09. ožujka 2023.g., dostavlja Vam na uvid Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, te Odluku o odabiru ponuditelja za predmet nabave: Izvođenje radova na uređenju ulice Gospe Letničke u Novom Naselju u Kistanjama – 1. faza.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru ponuditelja

Odluka o odabiru ponuditelja

Općina Kistanje sukladno čl. 19., st.2. Pravilnika o postupku provedbe jednostavne nabave, KLASA: 406-03/23-02/1, URBROJ: 2182-16-01-23-1, Kistanje, 09. ožujka 2023.g., dostavlja na uvid Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, te Odluku o odabiru ponuditelja za predmet nabave: Opremanje prostora za prodaju domaćih proizvoda - kušaona.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude - Izvođenje radova na uređenju ulice Gospe Letničke u Novom Naselju u Kistanjama - 1. faza

Sukladno čl. 12., st.1., Pravilnika o postupku provedbe jednostavne nabave, KLASA: 406-03/23-02/1, URBROJ: 2182-16-01-23-1, od 09.03.2023.g., Općina Kistanje upućuje Vam ovaj poziv za dostavu ponude za Izvođenje radova na uređenju ulice Gospe Letničke u Novom Naselju u Kistanjama – 1. faza.

U privitku ove objave nalaze se poziv za dostavu ponude, troškovnik za ponuditelje, te projektno tehnička dokumentacija.

Molimo Vas da nam ponudu dostavite u roku od devet (9) kalendarskih dana od dana dostave ovog poziva putem maila (zaključno sa 21.07.2023.).

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Izvedbeni projekt
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik bez cijena
Troškovnik za ponuditelje

Prekid vodoopskrbe

Zbog radova na vodospremi, od 10 do 13 sati, probleme u vodoopskrbi imati će mještani u naseljima Kistanje i Đevrske.

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.

Proračunska transparentnost županija, gradova i općina: studeni 2022. – travanj 2023.

Institut za javne financije predstavio je rezultate najnovijeg ciklusa istraživanja proračunske transparentnosti svih hrvatskih županija, gradova i općina u razdoblju studeni 2022. – travanj 2023. Općina Kistanje ocijenjena je najvišom ocjenom – "peticom" za otvorenost proračuna te je time svrstana na listu najtransparentnijih općina u Hrvatskoj.

Proračunska transparentnost podrazumijeva potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu i omogućuje kontrolu prikupljanja i trošenja javnog novca. To je ujedno i potvrda pridržavanja Zakona o proračunu, Zakona o pravu na pristup informacijama i preporuka Ministarstva financija.

Više informacija pogledajte na slijedećem linku:
https://nacelnik.hr/home-glavna-vijest/prosjecna-proracunska-transparentnost-svih-lokalnih-jedinica-46-opcinama-porasla-s-436-na-455/

O PROJEKTU "LABORATORIJ IDEJA"


Djeca okupljena u Udruzi za djecu i mlade „Čarobni svijet“ prošli su tjedan bila na sastanku s načelnikom Općine Kistanje Goranom Reljićem i njegovim zamjenikom Rokom Antićem.

Udruga za djecu i mlade „Čarobni svijet“ od rujna 2022. godine provodi projekt „Laboratorij ideja“ u sklopu kojeg je osnovano Vijeće mladih „Laboratorij ideja“ te izrađen dokument „Moje mjesto kroz oči djeteta“ koji su djeca predstavili načelniku i zamjeniku načelnika.


Cilj sastanka je bio da djeca s predstavnicima zajednice u kojoj žive razmijene mišljenja i poglede na svoju zajednicu, istaknu probleme koje uočavaju i predlože rješenja tih problema. Na sastanku su se tematizirali javni prostori koje djeca i mladi koriste. Načelnik je istaknuo kako je projekt uređenja igrališta na samom kraju te da će obuhvatiti sve predložene ideja Vijeća mladih. Dodatno se raspravljalo o dječjem parku te se zaključilo kako će se dio nedostataka ukloniti uskoro završetkom prostornog uređenja prostora oko eko-tržnice, a dio volonterskom akcijom koju će Općina podržati u sklopu projekta Laboratorij ideja. Zatim su djeca istaknula potrebu održavanja radionica pomoći u učenju iz matematike, engleskog jezika, kemije i fizike te želju za uređenjem prostorija koje bi bile namijenjene druženju i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena.

slika 2
Načelnik je istaknuo kako je Dom kulture uređen te da će podržati sve nove inicijative korištenja tog prostora koje će odgovorno i savjesno koristiti taj prostor. Zamjenik je iznio ideju obnove zgrade u koju bi se smjestili prostori za dvoranske sportove te da će se na glavnu prometnicu kroz mjesto postaviti mjerač brzine i semafor čime će se umanjiti opasnost prebrze vožnje kroz glavnu ulicu.
Nakon detaljnog i zanimljivog sastanka dalo se zaključiti kako i djeca i odrasli razmišljaju slično kada razmišljaju o životu unutar zajednice.
Projekt „Laboratorij ideja“ podržan je kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

slika 3

Potkategorije