OGLAS o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme radi provedbe javnih radova

Na temelju članka 19. i sa člankom 29.st.3.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine"broj 86/08 i 61/11), a u vezi Zaključka načelnika Općine Kistanje o provedbi programa javnih radova na području općine Kistanje u 2013.g., od 04.ožujka 2013.g., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje objavljuje

OGLAS
o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme radi provedbe javnih radova

1.Predmet Oglasa je prijem u radni odnos radnika za rad na određeno vrijeme u trajanju do šest mjeseca za provedbu programa «Čišćenje ,održavanje i uređenje seoskih nerazvrstanih cesta , protupožarnih puteva, javnih površina i sportskih objekata na području općine Kistanje.
Opširnije...

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Na temelju članka 6.Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („narodne novine" br.125/11) i članka 3.st.1.t.6. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 9/2012.), načelnik Općine Kistanje, raspisuje

NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

1. Predmet natječaja i adresa objekta: Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kistanje, na objektu „ex Osnovna škola Varivode", kat.čest.531/25 k.o.Smrdelje na adresi Varivode bb, 22305 Kistanje, koji objekt je direktno povezana na prometnicu koja prolazi kroz mjesto Varivode, između Đevrsaka i Smrdelja.
Opširnije...

ČETVRTI JAVNI POZIV SVIM VLASNICIMA - INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE

Općina Kistanje na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN broj 86/12), objavljuje

ČETVRTI JAVNI POZIV SVIM VLASNICIMA - INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA
NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE
radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

Pozivaju se vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih ili rekonstruiranih zgrada da podnesu zahtjeve za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgrade na području Općine Kistanje, podnosi se neposredno u pisarnici ili preporučeno poštom na adresu:
Opširnije...

Obavijest

29. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 06.03.2013.g. s početkom u 12:00 sati.
Predlo ženi dnevni red:

1.Odluka o komunalnom doprinosu Općine Kistanje
2.Zaključak o prihvaćanju Analize sustava zaštite i spašavanja za 2012.g.i donošenju Smjernica sustava zaštite i spašavanja za 2013.g.
3.Odluka o učlanjivanju Lokalnu akcijsku grupu u zaleđu Šibensko-kninske županije
4.Odluka o raspoređivanju financijskih sredstava za rad političkih stranaka članova Općinskog vijeća Općine Kistanje u 2013.g.
5.Izvješće načelnika Općine Kistanje za razdoblje VII-XII 2012.g.
Opširnije...

Poziv na intervju

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje

POZIVA NA INTERVJU

kandidate koji su se prijavili za rad bez zasnivanja radnog odnosa za mjesto referenta za komunalne poslove i to:
Opširnije...

Poziv na intervju

KOMUNALNO PODUZEĆE «KISTANJE» D.O.O. KISTANJE,
Komisija za provedbu Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa

POZIVA NA INTERVJU

kandidate koji su se prijavili za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto – EKONOMIST, ADMINISTRATOR (m/ž) i to:
Opširnije...

Poziv na intervju

Povjerenstvo
za provedbu javnog poziva za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje

POZIVA NA INTERVJU

kandidate koji su se prijavili za rad bez zasnivanja radnog odnosa za stručnog suradnika za računovodstvo, knjigovodstvo i blagajnu i to:
Opširnije...

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE USLUGA IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA RURALNI PODUZETNIČKI CENTAR –INKUBATOR-„KRKA“ U KISTANJAMA

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Obavijest

Općina Kistanje objavila je 29.01.2013.g. na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici www.hzz.hr Hrvatskog zavoda za zapošljavanje oglas o prijemu pet (5) djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do šest (6) mjeseci radi provedbe projekta "Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama na području općine Kistanje" , za slijedeća radna mjesta:

1.Koordinator/koordinatorica..........traži se 1 radnik
2.Kućni majstor.............. .traži se 1 radnik
3.Gerontodomaćica/domaćica.........traži se 3 radnika

Projekt se provodi u okviru programa Javnih radova koji program je aktivna mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nezaposlenih osoba.
Kandidati moraju ispunjavati uvjete Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za provedbu programa javnih radova kojima se plaća radnika osigurava u 100% iznosu na teret HZZ-a.

Prijave na oglas podnose se zaključno sa 05.02.2013.g.
Prijave na oglas podnose se na adresu:

Općina Kistanje
Jedinstveni upravni odjel
Povjerenstvo za provedbu oglasa
Trg sv.Nikole 5
22305 Kistanje

Napomena:
1.Detaljnije informacije i obavijesti o uvjetima i drugo nalaze se u Oglasu koji se nalazi u privitku ove obavijesti.
2.Za potpunije informacije obratiti se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Općini Kistanje.
3.Točno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme utvrdit će se naknadno , sukladno odluci HZZ-a.

Obavijest

Općina Kistanje objavila je 24.01.2013.g. na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ,Ispostava Knin Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje , sa rokom prijave do 01.02.2013.g.

Javni poziv možete preuzeti OVDJE.

Potkategorije