OPĆINA CIVLJANE: KONAČNI REZULTATI IZBORA

Obavještavamo da su rezultati izbora održanih 19. svibnja 2013 godine za izbor članova općinskog vjeća Općine Civljane postali konaćni 25. svibnja 2013 godine.

PRESJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE CIVLJANE
Slavko Djaković

Konačne odluke o rezultatima izbora za općinskog načelnika i zamjenike

Konačne odluke o rezultatima izbora za općinskog načelnika i zamjenike možete preuzeti OVDJE.

REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Na temelju članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kistanje utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA
ČLANICE/ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KISTANJE

I. Od ukupno 3.914 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.699 birača, odnosno 43,41%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.693 birača, odnosno 43,25%. Važećih listića bilo je 1.620, odnosno 95,69%. Nevažećih je bilo 73 listića, odnosno 4,31%.
Opširnije...

REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KISTANJE

Na temelju članaka 101. i 102. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kistanje utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA
OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KISTANJE

I. Od ukupno 3.914 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.691 birača, odnosno 43,20%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.685 birača, odnosno 43,05%. Važećih listića bilo je 1.370, odnosno 81,31%. Nevažećih je bilo 315 listića, odnosno 18,69%.
Opširnije...

REZULTATI IZBORA ZA ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KISTANJE IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA

Na temelju članaka 101. i 102. st. 1. u svezi članaka 116. i 117. st. 2. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kistanje utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA
ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KISTANJE
IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA

I. Od ukupno 802 birača pripadnika hrvatskog naroda upisanih u popis birača, glasovalo je 440 birača, odnosno 54,86%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 438 birača, odnosno 54,61%. Važećih listića bilo je 414, odnosno 94,52%. Nevažećih je bilo 24 listića, odnosno 5,48%.
Opširnije...

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Na temelju članka 53. toč. 5. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine", broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo općine Kistanje donosi

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA


Na području općine Kistanje određuju se biračka mjesta:
Opširnije...

Obavijest

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijavu za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto radnika na održavanju-čistač , za provedbu projekta „Čišćenje, održavanje i uređenje seoskih nerazvrstanih cesta, protupožarnih puteva, javnih površina i sportskih objekata na području općine Kistanje u 2013.g." u programu javni rad u 2013.g., da su nakon provedenog postupka oglasa u radni odnos na određeno vrijeme , u trajanju do šest mjeseci , primljeni :Zdravko Ležaić ,Željko Gnjidić, Denis Mijalica, Dušan Mažibrada, Radovan Lalić, Zoran Grulović, Stevo Korolija i Milan Bunčić.

OPĆINA CIVLJANE: Lista kandidata za prijam višeg računovodstvenenog referenta

Na temelju članka 20. stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine", broj 86/08 i 61/11), po raspisanom javnom natječaju za prijam višeg računovodstvenog referenta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane koji je objavljen u „Narodnim novinama" broj 42. od 11. 04. 2013. godine, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje

Lista kandidata
za prijam višeg računovodstvenenog referenta


1. Na javni natječaj u roku prijavili su se slijedeći kandidati: 1. Ivana Totić
Opširnije...

Potkategorije