28. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09 i 15/10) ,

SAZIVA
28. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

28. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 03.prosinca 2012.godine s početkom u 12:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje.
Opširnije...

ODLUKA o dnevnom rasporedu radnog vremena službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje

Na temelju članka 46. Zakona o radu ("Narodne novine", broj 149/09), članka 46. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/09 i 1511O) i članka 13.Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 12110 i 4111), načelnik Općine Kistanje.donosi

ODLUKU
o dnevnom rasporedu radnog vremena službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje
Opširnije...

Obavijest

Zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima koje će izvoditi HEP DP Elektra , Pogon Knin, dana 26.11.2012. (ponedjeljak ), 28.11.2012. ( srijeda) i 29.11.2012. (četvrtak) u vremenu od 08:30 do 13:00 sati bez napajanja električnom energijom biti će potrošači na području naselja Kistanja, Đevrsaka, Varivoda, Smrdelja, Biovičinog Sela, Vujasinovića , Ervenika, Radučića i Mokrog Polja.

OPĆINA CIVLJANE - JAVNA NABAVA u 2012. godini za općinu Civljane

Pregled sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za I-XII 2012. godine (bez PDV-a)

UGOVOR O JAVNOJ NABAVI

Redni broj : 1. Električna instalacija javne rasvjete u Općini Civljane
Evidencijski broj nabave: E-MV 01/2012
Vrsta provedenog ugovora: otvoreni postupak
Datum sklapanja ugovora: 6. 09. 2012. godine
Iznos sklopljenog ugovora: 132.111,25 kn
Razdoblje na koje je sklopljen Ugovor (mjeseci): 60 dana
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor: BRODOMERKUR d.d. Poljička cesta 35, 21000 Split
Datum konačnog izvršenja ugovora: 12/2012
Konačni ukupni iznos plaćen temeljem Ugovora bez PDV-a: 132.111,25 kn

Obavijest

Zbog preseljenja općinske uprave na novu lokaciju,
na adresu Trg sv.Nikole br.5, 22305 Kistanje,
općinska uprava Općine Kistanje neće raditi sa strankama
u razdoblju od 22. do 26.11.2012.g. ,
osim u hitnim slučajevima.

U slučaju hitnosti, za sve informacije i pomoć
nazvati :
Načelnika Općine Kistanje
Goran Reljić na mob.tel. (091)4763610
Zamjenika općinskog načelnika
Rastivoj Bezbradica na mob.tel.(091)4763055
Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
Marijan Poturović na mob.tel. (091)4763053

TREĆI JAVNI POZIV SVIM VLASNICIMA - INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE

Općina Kistanje na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN broj 86/12), objavljuje slijedeći

TREĆI  JAVNI POZIV SVIM VLASNICIMA - INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA
NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE
radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
Opširnije...

27. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09 i 15/10) ,

SAZIVA
27. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE


27. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 16.listopada 2012.godine s početkom u 11:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje.
Opširnije...

ODLUKA o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju od rujna do prosinca 2012/2013.

Na temelju članka 46.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09 i 15/10), u vezi sa člankom 141.st.1.točkom 2.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“,broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11 i 16/12), načelnik Općine Kistanje,10.rujna 2012.g., donosi

O D L U K U
o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju od
rujna do prosinca  2012/2013.

Opširnije...

OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

vezano uz objavljeni javni natječaj
u Narodnim novinama ,broj102/2012 ,od 12.09.2012.g.
i na Web stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr

Provjera znanja i sposobnosti (testiranje) kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje jednog magistra prave struke ili stručnog specijalista pravne struke (diplomiranog pravnika) (m/ž) za rad na neodređeno vrijeme, za radno mjesto samostalnog upravnog referenta,
Opširnije...

Sanacija i rekonstrukcija vodovodne mreže

Za tjedan dana, na području Općine Kistanje, točnije u naseljima :Nunić,Kolašac,Modrino Selo i Biovičino Selo, počet će radovi na sanaciji i rekonstrukciji vodovodne mreže vrijednosti preko pet milijuna kuna.

Potkategorije