OGLAS o javnom prikupljanju ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Kistanje na temelju ugovora za razdoblje od 2015. do 2019.godine

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Oglas
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik

PROGRAM stručnog osposobljavanja vježbenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje

Program možete preuzeti OVDJE.

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
11. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 5. ožujka 2015.g. s početkom u 14:30 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.
Za sjednicu predlažem :
Prihvaćanje Zapisnika sa 10.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 18.12.2014.g.

AKTUALNI SAT

DNEVNI RED:

1. Donošenje zaključka o ostavci vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenice vijećnika
2. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda
3. Donošenje Odluke o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja
Opširnije...

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2015.godini

Na temelju Programa za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2015. godini KLASA: 402-07/15-01/1; Ur.broj:2182/1-06-15-1 od 13. siječnja 2015. godine, Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije r a s p i s u j e

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2015.godini

I.

U cilju razvoja maloga gospodarstva Šibensko-kninska županija dodjeljivat će poticajna sredstva gospodarskim subjektima za slijedeće namjene:
- marketinške aktivnosti: nastupi na sajmovima/izložbama u 2015. godini, promidžbeni materijal, istraživanje tržišta i slično,
- stručno osposobljavanje i usavršavanje: osposobljavanja za tradicionalne obrtničke djelatnosti, stručno osposobljavanje zaposlenih kod uvođenje novih tehnologija i slično,
- troškovi osnivanja, odnosno pokriće dijela troškova registracije i pokretanja poslovanja.
Opširnije...

OBAVIJEST O PRIJEMU VJEŽBENIKA

Temeljem članka 5.stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" br.86/08 i 61/11) u predmetu izbora –prijam jednog vježbenika na određeno vrijeme, radi obavljanja vježbeničke prakse radi osposobljavanja za poslove komunalnog redara, nakon provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti-pisanog testiranja i intervjua održanih 02.12.2014.g. te dostavljenog Izvješća i rang-liste kandidata Povjerenstva za provedbu natječaja, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje donio je Rješenje o prijemu vježbenika Mirka Vojnovića ,strojarskog tehničara iz Đevrsaka, Đevrske 104, u službu na određeno vrijeme (12 mjeseci) za radno mjesto komunalni redar.
Opširnije...

Mir Božji Hristos se rodi

SRETAN I BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ PRIPADNICIMA PRAVOSLAVNE VJEROISPOVJESTI KOJI BOŽIĆ SLAVE PO  JULIJANSKOM KALENDARU ŽELI OPĆINA KISTANJE

SRETAN I BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ I NOVA 2015. GODINA!

POZIV za dostavu prijava za dodjelu novčane nagrade za 2014.g. učenicima srednjih škola za uspješno školovanje

Poziv možete preuzeti OVDJE.

POZIV za dostavu prijava za dodjelu novčane nagrade za 2014.g. za redovne studente s prebivalištem na području općine Kistanje

Poziv možete preuzeti OVDJE.

Potkategorije