Obavijest

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijavu za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto radnika na održavanju-čistač , za provedbu projekta „Čišćenje, održavanje i uređenje seoskih nerazvrstanih cesta, protupožarnih puteva, javnih površina i sportskih objekata na području općine Kistanje u 2013.g." u programu javni rad u 2013.g., da su nakon provedenog postupka oglasa u radni odnos na određeno vrijeme , u trajanju do šest mjeseci , primljeni :Zdravko Ležaić ,Željko Gnjidić, Denis Mijalica, Dušan Mažibrada, Radovan Lalić, Zoran Grulović, Stevo Korolija i Milan Bunčić.

OPĆINA CIVLJANE: Lista kandidata za prijam višeg računovodstvenenog referenta

Na temelju članka 20. stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine", broj 86/08 i 61/11), po raspisanom javnom natječaju za prijam višeg računovodstvenog referenta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane koji je objavljen u „Narodnim novinama" broj 42. od 11. 04. 2013. godine, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje

Lista kandidata
za prijam višeg računovodstvenenog referenta


1. Na javni natječaj u roku prijavili su se slijedeći kandidati: 1. Ivana Totić
Opširnije...

Obavijest

UNDP-Program razvoja Ujedinjenih naroda iz Zadra i Šibensko-kninska županija pokrenuli su inicijativu za osnivanje lokalne akcijske grupe (LAG) u zaleđu Šibensko-kninske županije kojoj je cilj izrada lokalne strategije s prijedlozima projekata u funkciji ruralnog razvoja , u koji je uključeno šest općina i gradova Šibensko-kninske županije.

U utorak, 23.travnja 2013.godine u prostorijama Općine Kistanje, Trg sv.Nikole 5, 22305 Kistanje, s početkom u 12:00 sati predstavnici Programa razvoja Ujedinjenih naroda iz Zadra održat će prezentaciju o LAG-ovima, koja je namijenjena predstavnicima javnog, privatnog i civilnog sektora općina Kistanje i Ervenik.

Predviđeno trajanje prezentacije je najduže 1,30 sat .

Pozivamo sve zainteresirane poduzetnike (OPG,PZ,OBRTNIKE),članove udruga i građane općina Kistanje i Ervenika da dođu na ovu prezentaciju.

OBAVIJEST kandidatima javnog natječaja za radno mjesto viši računovodstveni referent u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane

Temeljem članka 17. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" 86/08 i 61/11), donosi

OBAVIJEST
kandidatima javnog natječaja za radno mjesto viši računovodstveni referent u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za radno mjesto viši računovodstveni referent provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.
Opširnije...

Poziv na intervju

Povjerenstvo
za provedbu oglasa za prijam radnika na određeno vrijeme za provedbu projekta «Čišćenje, održavanje i uređenje seoskih nerazvrstanih cesta, protupožarnih puteva ,javnih površina i sportskih objekata na području općine KistanjePomoć » kroz program javni rad u 2013.g.

POZIVA NA INTERVJU


kandidate koji su se prijavili na oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme radi provedbu projekta «Čišćenje, održavanje i uređenje seoskih nerazvrstanih cesta, protupožarnih puteva ,javnih površina i sportskih objekata na području općine KistanjePomoć » kroz program javni rad u 2013. i to:
Opširnije...

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE CIVLJANE

Na temelju članka 32. i članka 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske („Narodne novine" br. 92/10. i 23/13), Županijsko izborno povjerenstvo Šibensko – kninske županije donosi

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
NA PODRUČJU OPĆINE CIVLJANE

Na području općine Civljane određuju se sljedeća biračka mjesta:
Opširnije...

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE

Na temelju članka 32. i članka 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske („Narodne novine" br. 92/10. i 23/13), Županijsko izborno povjerenstvo Šibensko – kninske županije donosi

RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE

Na području Općine Kistanje određuju se biračka mjesta:
Opširnije...

Najoštrije osuđujemo necivilizirani napad na đake Bogoslovije Sveta Tri Jerarha u Kistanjama!

Općina Kistanje najoštrije osuđuje napad na đake Bogoslovije Sv. Tri Jerarha u Kistanjama i nanesene im povrijede! Napad na đake Bogoslovije smatramo napadom na Srpsku pravoslavnu crkvu u Kistanjama. To je uvreda i udarac na građane općine Kistanje i na njihovu sigurnost.
Motiv za takav napad može biti samo mržnja, a protiv nje se svi moramo boriti kako bi smo je iskorijenili.
Počinitelji toga nedjela ne žele dobro ni sebi, ni Općini Kistanje, a ni Republici Hrvatskoj.
Ovim putem šaljem podršku đacima Bogoslovije Sv. Tri Jerarha, Manastiru Krki, Eparhiji dalmatinskoj kao i svim građanima općine Kistanje, te ih molim da ih ovakav sramotni čin ne obeshrabri da nastave živjeti u miru i graditi sretniju i sigurniju budućnost.
Opširnije...

Obavijest

Nakon provedenog postupka Javnog poziva za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, za samostalni rad u zanimanju SREDNJA STRUČNA SPREMA/GIMNAZIJA/UPRAVNA/EKONOMSKA (M/Ž), za radno mjesto referent za komunalne poslove, komunalni redar, te Obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Šibenik, o pozitivnoj ocjeni Zahtjeva Općine Kistanje, od 08.03.2013.g., izabrana je kandidatkinja Milica Tomasović, sa završenom srednjom stručnom spremom/Jezična gimnazija/ iz Kistanja.
Sa izabranom kandidatkinjom sklopit će se odgovarajući ugovor.

Obavijest

Nakon provedenog postupka Javnog poziva za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, za samostalni rad u zanimanju STRUČNI PRVOSTUIPNIK EKONOMIJE (M/Ž) (baccalaurea), za radno mjesto stručnog suradnika za računovodstvo, knjigovodstvo i blagajnu, te Obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Šibenik, o pozitivnoj ocjeni Zahtjeva Općine Kistanje, od 12.03.2013.g., izabrana je kandidatkinja Klementina Zimaj, stručna prvostupnica ekonomije iz Kistanja.
Sa izabranom kandidatkinjom sklopit će se odgovarajući ugovor.

Potkategorije