5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
5. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 29.siječnja 2017.g. s početkom u 09:30 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.
Za sjednicu predlažem :

Aktualni sat:
-Verifikacija zapisnika sa 04.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 12.12.2017.g.
Opširnije...

ZAVRŠNO IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM RADOVIMA NA POJAČANOM ODRŽAVANJU (SANACIJI I MODERNIZACIJI)NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE, UKUPNE DUŽINE 1.861 m

Izvješće možete preuzeti OVDJE.

OBAVIJEST

U naselju Varivode, u razdoblju od 09. do 27.listopada 2017. g. izvođeni su radovi na pojačanom održavanju (sanaciji i modernizaciji) seoskih nerazvrstanih cesta i to :dio NC440, dioNC 441,dio NC436,dio NC450) ,ukupne dužine trase 615,46 metara , koji dijelovi cesta se nalaze u zaseoku Gladovići, Ilijaševići,Jerkovići i Jelače.
Izvođač radova: Ceste Šibenik d.o.o. iz Šibenika
Ugovorna vrijednost radova:199.088,13 kn bez PDV-a, odnosno 248.860,16 kn sa PDV-om.
Vrijednost izvedenih radova:199.089,49 kn bez PDV-a, odnosno 248.861,86 kuna sa PDV-om
Nadzorno tijelo: Denmar d.o.o. Zadar, nadzorni inženjer Željko Čirjak,dipl.ing.građ.
Izvori financiranja:
1.Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje,
Ugovor o financijskoj potpori KLASA:011-01/17-02/36,URBROJ:510--08-01-01/1-17-02 od 08.06.2017.
2.Općina Kistanje
Plaćanje: Općina Kistanje izvršila je sve svoje obveze prema izvođaču radova, odnosno plaćene su sve obveze prema Izvođaču radova.

OBAVIJEST

U Novom naselju "Kistanje 1" u Kistanjama, 12.prosinca 2017.g. završeni radovi na izgradnji dijela ulice Glama i dijela ulice Marka Marulića, sa nogostupima.
Ukupno je izgrađeno 278,26 m novih ulica (ili asfaltirano 1.715,58 m2, asfaltom AB11=4 cm) i 414,97 m2 nogostupa (asfaltom AB8=4 cm). Ugrađeno je 487,90 m rubnjaka 18/20 i 184 m rubnjaka 8/20.
Oznaka projekta /Referentni broj projekta: PORLZ 225

Izvođač radova:PZC d.d. Poduzeće za ceste d.d. Sv.Mihovila 1, 21204 Dugopolje, OIB:37901994151,Split.
Ugovorena vrijednost radova:432.920,13 kn bez PDV-a, odnosno 541.150,16 kn sa PDV-om
Vrijednost izvedenih radova:467.09,37 kn(bez PDV-a), odnosno 583.865,46 kn (sa PDV-om).
Nadzorno tijelo: Denmar d.o.o. iz Zadra, nadzorni inženjer Željko Čirjak, dipl.ing. građ.
Izvor financiranja:
1.Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije:250.000,00 kuna
Ugovor o financiranju broj 06-F-I-0241/17-15
2.Općina Kistanje :333.865,47 kuna
Plaćanje: Općina Kistanje izvršila je sve obveze prema izvođaču radova, odnosno plaćeni su svi računi za izvedene radove.

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Građevinski radovi na Izgradnji Ruralnog poduzetničkog centra - inkubatora „Krka“ Kistanje u Kistanju

Poštovani,

obavještavamo Vas da javni naručitelj Općina Kistanje planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Građevinski radovi na Izgradnji Ruralnog poduzetničkog centra - inkubatora „Krka“ Kistanje u Kistanju.

Ovim putem javni naručitelj Općina Kistanje stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi, troškovnik i obrasce za sudjelovanje.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 7 (sedam) dana, točnije do dana 21. prosinca 2017.godine.

OPŠIRNIJE...

4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
4. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se u utorak, 12.12.2017.g. s početkom u 9:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.
Za sjednicu predlažem :
Aktualni sat:
-Verifikacija zapisnika sa 3.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 24.10.2017.g.

DNEVNI RED:

1.Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna proračuna Općine Kistanje za 2017.godinu sa slijedećim prilozima:
2.Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2017.g.
3.Prijedlog Četvrtih izmjena programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017.g.
Opširnije...

3. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
3. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 24.listopada 2017.g. s početkom u 13:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.
Za sjednicu predlažem :

Aktualni sat:
-Verifikacija zapisnika sa 02.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 03.08.2017.g.
Opširnije...

Potkategorije