OBAVIJEST

U naselju Varivode, u razdoblju od 09. do 27.listopada 2017. g. izvođeni su radovi na pojačanom održavanju (sanaciji i modernizaciji) seoskih nerazvrstanih cesta i to :dio NC440, dioNC 441,dio NC436,dio NC450) ,ukupne dužine trase 615,46 metara , koji dijelovi cesta se nalaze u zaseoku Gladovići, Ilijaševići,Jerkovići i Jelače.
Izvođač radova: Ceste Šibenik d.o.o. iz Šibenika
Ugovorna vrijednost radova:199.088,13 kn bez PDV-a, odnosno 248.860,16 kn sa PDV-om.
Vrijednost izvedenih radova:199.089,49 kn bez PDV-a, odnosno 248.861,86 kuna sa PDV-om
Nadzorno tijelo: Denmar d.o.o. Zadar, nadzorni inženjer Željko Čirjak,dipl.ing.građ.
Izvori financiranja:
1.Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje,
Ugovor o financijskoj potpori KLASA:011-01/17-02/36,URBROJ:510--08-01-01/1-17-02 od 08.06.2017.
2.Općina Kistanje
Plaćanje: Općina Kistanje izvršila je sve svoje obveze prema izvođaču radova, odnosno plaćene su sve obveze prema Izvođaču radova.

OBAVIJEST

U Novom naselju "Kistanje 1" u Kistanjama, 12.prosinca 2017.g. završeni radovi na izgradnji dijela ulice Glama i dijela ulice Marka Marulića, sa nogostupima.
Ukupno je izgrađeno 278,26 m novih ulica (ili asfaltirano 1.715,58 m2, asfaltom AB11=4 cm) i 414,97 m2 nogostupa (asfaltom AB8=4 cm). Ugrađeno je 487,90 m rubnjaka 18/20 i 184 m rubnjaka 8/20.
Oznaka projekta /Referentni broj projekta: PORLZ 225

Izvođač radova:PZC d.d. Poduzeće za ceste d.d. Sv.Mihovila 1, 21204 Dugopolje, OIB:37901994151,Split.
Ugovorena vrijednost radova:432.920,13 kn bez PDV-a, odnosno 541.150,16 kn sa PDV-om
Vrijednost izvedenih radova:467.09,37 kn(bez PDV-a), odnosno 583.865,46 kn (sa PDV-om).
Nadzorno tijelo: Denmar d.o.o. iz Zadra, nadzorni inženjer Željko Čirjak, dipl.ing. građ.
Izvor financiranja:
1.Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije:250.000,00 kuna
Ugovor o financiranju broj 06-F-I-0241/17-15
2.Općina Kistanje :333.865,47 kuna
Plaćanje: Općina Kistanje izvršila je sve obveze prema izvođaču radova, odnosno plaćeni su svi računi za izvedene radove.

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Građevinski radovi na Izgradnji Ruralnog poduzetničkog centra - inkubatora „Krka“ Kistanje u Kistanju

Poštovani,

obavještavamo Vas da javni naručitelj Općina Kistanje planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Građevinski radovi na Izgradnji Ruralnog poduzetničkog centra - inkubatora „Krka“ Kistanje u Kistanju.

Ovim putem javni naručitelj Općina Kistanje stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi, troškovnik i obrasce za sudjelovanje.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 7 (sedam) dana, točnije do dana 21. prosinca 2017.godine.

OPŠIRNIJE...

4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
4. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se u utorak, 12.12.2017.g. s početkom u 9:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.
Za sjednicu predlažem :
Aktualni sat:
-Verifikacija zapisnika sa 3.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 24.10.2017.g.

DNEVNI RED:

1.Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna proračuna Općine Kistanje za 2017.godinu sa slijedećim prilozima:
2.Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2017.g.
3.Prijedlog Četvrtih izmjena programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017.g.
Opširnije...

3. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
3. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 24.listopada 2017.g. s početkom u 13:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.
Za sjednicu predlažem :

Aktualni sat:
-Verifikacija zapisnika sa 02.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 03.08.2017.g.
Opširnije...

OBAVIJEST

Pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva ,a s područja su Općine Kistanje, da do kraja studenog 2017.g. podnesu Općini Kistanje Izjavu korisnika da se grije na drva , radi ostvarenja prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva.

Izjava se može podnijeti svakim radnim danom od 8 do 13 sati.

Uz Izjavu potrebno je dostaviti presliku osobne iskaznice i kopiju računa za uplatu.

Izjavu možete preuzeti OVDJE.

OBAVIJEST O PROGLAŠENJU ELEMENTARNE NEPOGODE 03-POŽAR

Dana 04.rujna 2017.g. župan Šibensko-kninske županije donio je Odluku o proglašenju elementarne nepogode od požara na području Grada Drniša, Grada Knina, Grada Skradina, Grada Šibenika, Općine Bilice, Općine Biskupija, Općine Ervenik, Općine Kistanje, Općine Promina i Općine Unešić, KLASA:920-11/17-01/2,URBROJ:2182/1-06-17-1 od 04.rujna 2017.g.(Preuzmite odluku).

Pozivaju se svi stanovnici s područja Općine Kistanje kojima je u požarima nastala šteta na dobrima, šumi i poljoprivrednim kulturama da se jave u Općinu Kistanje i ispune obrazac EN-P za prijavu štete od elementarne nepogode (Preuzmite obrazac).

Povjerenstvo za procjenu štete od elementarne nepogode izaći će na teren i procjeniti nastalu štetu.

Potpredsjednica Dalić potpisala devet novih Ugovora za Poziv "Razvoj poslovne infrastrukture" 24.8.2017

U Vladi je danas potpisano 28 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju poduzetničkih inkubatora, opremanje bolnica i socijalnih ustanova te očuvanja kulturne i prirodne baštine, ukupne vrijednosti 670,3 milijuna kuna, od čega je 554,2 milijuna sufinancirano sredstvima iz fondova EU.

Potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta dr. sc. Martina Dalić potpisala je devet novih Ugovora za Poziv " Razvoj poslovne infrastrukture" kojima je ukupno dodijeljeno 104.760,924,54 kuna.

Projekti za koje su potpisani ugovori odnosi se na razvoj poslovne infrastrukture odnosno izgradnju poduzetničkih inkubatora  i poduzetničkih centara i to u Koprivnici, Rijeci, Općini Kistanje, Valpovu, Đurđevcu, Ivanić-gradu, Garešnici, Općini Barban i Osijeku

Tom prigodom potpredsjednica Dalić istaknula je da je iz programa "Kohezija i konkurentnost" početkom godine bilo ugovoreno 9 posto sredstava, a do danas se taj postotak povećao na 25 posto ukupnih sredstava te je navela kako je do sada za razne aktivnosti poduzetnika, uključujući investicije, nabavu opreme i obrta sredstva dodijeljeno preko 1,5 milijardi kuna za više od 1500 projekata.  

Opširnije...

Potkategorije