OBAVIJEST

U Pozivu na testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti ,objavljenog na web stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr 20.04.2018.g., povodom raspisanog javnog natečaja u „Narodnim novinama“ br.31/2018. Od 04.04.2018.g. i na web stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje, na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (testiranje ) za radno mjesto 3. VOZAČ-DOMAR briše se pozvani kandidat na testiranje pod rednim brojem 4. Ivan Karamatić .
Obrazloženje
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja je naknadnom provjerom dokumentacije koju je kandidat Ivan Karamatić dostavio Općini Kistanje za prijam na radno mjesto broj 3. VOZAČ-DOMAR utvrdilo da kandidat Ivan Karamatić NE ISPUNJAVA FORMALNE UVJETE IZ NATJEČAJA pa se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj, sukladno članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br 86/08, 61/11 i 04/18).

Općina Kistanje
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja