6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13,2/18) ,

SAZIVA
6. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 16.ožujka 2018.g. s početkom u 12:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.
Za sjednicu predlažem :

Aktualni sat:
-Verifikacija zapisnika sa 05.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 29.01.2018.g.

DNEVNI RED:

1. Odluka o stavljanju Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kistanje od 29.01.2018.g. van snage
2. Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kistanje
3. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017.godini
4.Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina u 2017.godini
5. Odluka o osnivanju vijeća za prevenciju kriminaliteta na području općine Kistanje
6. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kistanje za 2017g.
7.Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kistanje za 2018.g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Marko Sladaković

1. Poziv sa dnevnim redom i materijalima dostaviti :
-K.P.Kistanje d.o.o. iz Kistanja, direktoru
-Predsjedniku VSNM Općine Kistanje
-DVD «Sveti Juraj» Kistanje,zapovjedniku

U privitku:
-Zapisnik sa 5.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 29.01.2018.g.
-Prijedlozi dokumenata po točkama dnevnog reda.

Dokumenti za preuzimanje:
6.sjednica