Potpredsjednica Dalić potpisala devet novih Ugovora za Poziv "Razvoj poslovne infrastrukture" 24.8.2017

U Vladi je danas potpisano 28 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju poduzetničkih inkubatora, opremanje bolnica i socijalnih ustanova te očuvanja kulturne i prirodne baštine, ukupne vrijednosti 670,3 milijuna kuna, od čega je 554,2 milijuna sufinancirano sredstvima iz fondova EU.

Potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta dr. sc. Martina Dalić potpisala je devet novih Ugovora za Poziv " Razvoj poslovne infrastrukture" kojima je ukupno dodijeljeno 104.760,924,54 kuna.

Projekti za koje su potpisani ugovori odnosi se na razvoj poslovne infrastrukture odnosno izgradnju poduzetničkih inkubatora  i poduzetničkih centara i to u Koprivnici, Rijeci, Općini Kistanje, Valpovu, Đurđevcu, Ivanić-gradu, Garešnici, Općini Barban i Osijeku

Tom prigodom potpredsjednica Dalić istaknula je da je iz programa "Kohezija i konkurentnost" početkom godine bilo ugovoreno 9 posto sredstava, a do danas se taj postotak povećao na 25 posto ukupnih sredstava te je navela kako je do sada za razne aktivnosti poduzetnika, uključujući investicije, nabavu opreme i obrta sredstva dodijeljeno preko 1,5 milijardi kuna za više od 1500 projekata.  


vlada dalic

Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac, potpisala je  19 ugovora u vrijednosti gotovo 559 milijuna kuna, od čega je 450 milijuna sufinancirano bespovratnim EU sredstvima.

Šest  ugovora odnosi se na poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama u zagrebačkoj Kliničkoj bolnici Merkur, u KBC Splitu te bolnicama u Koprivnici, Čakovcu, Gospiću i Varaždinu, dok se tri ugovora odnose na poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u udaljenim ii depriviranim područjima.

Sedam je ugovora potpisano sa ciljem promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode te razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine.

U Vladi su potpisana i tri ugovora koja trebaju pridonijeti unapređenju pružanja socijalnih usluga.

Tom prigodom ministrica Žalac istaknula je  kako smo u prvih sedam mjeseci ove godine privukli više EU sredstava nego u protekle tri godine.

Dobitnici po Pozivu " Razvoj poslovne infrastrukture"

 

Grad Koprivnica, naziv Projekta: Izgradnja Inkubatora kreativnih industrija

Ukupna vrijednost Projekta je 13.409.103,25 kuna. Iznos bespovratnih sredstava jednak je ukupnoj vrijednosti projekta (13.409.103,25 kuna). Intenzitet potpore iznosi 100 %.

Na području KKŽ popunjenost postojeće infrastrukture iznosi 100% te ne postoji inkubator usmjeren ka kreativnim industrijama. Stoga se Projektom planira stvoriti poticajno poslovno okruženje izgradnjom i opremanjem Inkubatora kreativnih industrija koji će biti centralno mjesto za poduzetnike koji djeluju u području kreativnih industrija, a omogućit će poticanje transfera znanja, internacionalizaciju, razvoj inovacija te umrežavanje domaćih i međunarodnih poduzetnika, PPI-jeva, istraživačkih centara, obrazovnih institucija i ostalih ključnih dionika.

Inkubator će se rasprostirati na 1.441 m2 i u 19 jedinica omogućit će prihvat 3 poduzetničke potporne institucije i 40 poduzetnika, od čega 12 novoosnovanih. Očekivana popunjenost infrastrukture u trećoj godini po završetku projekta je 76,33%

Projekt će se provesti u suradnji s partnerom Koprivnički poduzetnik d.o.o.


Grad Rijeka, naziv Projekta: Rekonstrukcija i prenamjena postojeće Hale 14 u Tehnološko edukacijski poduzetnički inkubator "Proizvodni park Torpedo"

Ukupna vrijednost Projekta je 22.691.480,39 kuna, od čega su bespovratna sredstva 19.300.747,06 kuna. Intenzitet potpore iznosi 97,21%.

Projekt je usmjeren na proširenje sustava postojećih poduzetničkih inkubatora u Rijeci i povećanje njihove kvalitete i usluga, kroz uspostavu Proizvodnog parka Torpedo, napredne poduzetničke potporne infrastrukture koja će omogućiti povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika Primorsko - goranske županije, povećanje broja novoosnovanih tvrtki i povećanje stope preživljavanja MSP-ova.

Navedeno će se ostvariti realizacijom dva cilja:

  • rekonstrukcijom postojeće hale 
  • opremanjem Proizvodnog parka Torpedo suvremenom opremom temeljenoj na aditivnim tehnologijama

Najvažniji identificirani problemi su nedostatni postojeći kapaciteti za zadovoljavanje poduzetničke potražnje - postojeći proizvodni poduzetnički inkubator Rujevica ima 100% popunjenost i listu čekanja za ulazak u inkubator, a prisutan je i nedostatak pružanja kvalitetnih specijaliziranih usluga poduzetnicima, s naglaskom na nedostatak mogućnosti da poduzetnici, naročito početnici koji tek kreću s razvijanjem svoje poslovne ideje, te oni poduzetnici koji su u fazi razvoja novih/poboljšanih proizvoda i u procesu komercijalizacije inovacija, koriste suvremenu tehnologiju u svom poslovanju koja im je trenutno preskupa i nedostupna.

Projekt će rezultirati s 1.557 m2 neto korisne površine opremljene i rekonstruirane fizičke infrastrukture  -  21 funkcionalna prostorna jedinica omogućit će ulazak 16 stanara inkubatora (među kojima i 6 novoosnovanih MSP-ova), a procjenjuje se da će popunjenost infrastrukture, nakon stavljanja u funkciju, biti veća od 87%.

Projekt će se provesti u suradnji s partnerom Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.


Općina Kistanje, naziv Projekta: Izgradnja Ruralnog poduzetničkog centra – inkubatora "Krka" Kistanje

Ukupna vrijednost Projekta je 16.131.494,50 kuna, od čega su bespovratna sredstva 15.959.369,50 kuna. Intenzitet potpore iznosi 100 %.

Provedbom ovog projekta osigurat će se kapaciteti za razvoj djelatnosti savjetovanja i edukacije novih i postojećih MSP iz svih djelatnosti, a naročito savjetovanja, edukacije i inkubacije MSP iz djelatnosti trgovine, pakiranja i skladištenja mesa, voća i povrća, te savjetovanja i edukacije novih i postojećih MSP iz djelatnosti ruralnog ugostiteljstva i turizma povezanog sa zdravom prehranom.

Projektom će se izgraditi poduzetnička infrastruktura neto zatvorene površine 607,11m2 .U 10 jedinica stvorit će se kapaciteti za rad 3 PPI-a te za rad, savjetovanje i educiranje 12 novih  i 22 postojeća MSP-a iz djelatnosti pakiranja i skladištenja mesa, voća i povrća te savjetovanja i edukacije iz djelatnosti turizma. Očekivana popunjenost infrastrukture u 3. godini nakon završetka projekta je 77,21%.

vlada dalic 2

Grad Valpovo, naziv Projekta: BIT NET – umrežavanjem do razvoja poduzetništva u Valpovštini i Miholjštini

Ukupna vrijednost Projekta je 11.935.871,63 kuna, od čega su bespovratna sredstva 11.816.362,51 kuna. Intenzitet potpore iznosi 98,99 %.

Projektom se pridonosi razvoju i poboljšanju kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i povećanju broja proizvoda/usluga koje ona omogućava na području Valpovštine i Miholjštine, ali i cijele Osječko-baranjske županije, jer se njime stvaraju uvjeti za veću konkurentnost malih poduzetnika, olakšava ekonomsko iskorištavanje novih ideja i potiče stvaranje novih poduzeća. Povezivanjem poduzetničkih inkubatora u Miholjcu i Valpovu osigurat će se sinergijski efekti jer će se unaprijediti dostupne usluge, proširiti postojeća i osigurati nova infrastruktura za inkubaciju i akceleraciju MSP–ova. Suradnja tri PPI-a, partnera u projektu, osigurat će veći broj te kvalitetnije usluge malim i srednjim poduzetnicima, te bolje zadovoljavanje specifičnih potreba inovativnih MSP-ova.

Projektom će se izgraditi poduzetnička infrastruktura ukupne površine 769 m2, s 8 funkcionalno-prostornih jedinica koje obuhvaćaju edukacijsko-proizvodne centre za pčelarstvo, preradu voća i povrća i tehnologije, ured i poduzetnički inkubator Valpovo, konferencijske dvorane i co-working prostor u Valpovu i Miholjcu. Očekivana popunjenost infrastrukture  u 2021. godini je 79,38%.

U razdoblju od 15 godina od početka provedbe projekta, odnosno 13 godina nakon provedbe projekta, prema procjeni, može se očekivati nastanak ukupno 55 novih MSP-a te 230 novih radnih mjesta.

Projekt će se provesti u suradnji sa partnerima: Valpovački poduzetnički centar d.o.o., Poduzetnička zadruga Osvit Poduzetnički inkubator za upravljanje poslovnim prostorom, te Miholjački poduzetnički centar d.o.o.

Stari grad Đurđevac d.o.o., naziv Projekta: Poduzetnički inkubator Đurđevac

Ukupna vrijednost Projekta je 8.802.007,06 kuna, od čega su bespovratna sredstva 8.616.953,66 kuna. Intenzitet potpore iznosi 97,89 %.

Svrha projekta "Poduzetnički inkubator Đurđevac" je razvoj i poboljšanje kvalitete poduzetničke poslovne infrastrukture i povećanje broja proizvoda odnosno usluga koje ona pruža MSP-ovima s ciljem njihovog olakšanog rasta i razvoja te privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta. Izgradnjom poduzetničkog inkubatora u Đurđevcu, unaprijedit će se poduzetničko okruženje i poduzetnicima početnicima pružiti mogućnosti razvoja.

Grad Đurđevac jedini je od 3 grada Koprivničko- križevačke županije koji nema niti jedan subjekt poduzetničke potporne institucije. Nezadovoljavajuće poduzetničko okruženje negativno utječe na motivaciju poduzetnika za pokretanje poduzeća, a onima koji se odluče ući u novi poduzetnički poduhvat stvara ozračje nesigurnosti i otežanih uvjeta poslovanja. Stoga se projektom  "Poduzetnički inkubator Đurđevac" želi unaprijediti razvoj i poboljšanje kvalitete poduzetničke poslovne infrastrukture i povećati broj proizvoda odnosno usluga koje ona pruža MSP-ovima s ciljem njihovog olakšanog rasta i razvoja te privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.

Projektom će se izgraditi Inkubator površine 625m2, s 20 funkcionalnih jedinica u kojima će biti smještena 3 PPI-a i  9 poduzetnika, od kojih najmanje 6 novoosnovanih malih i srednjih poduzetnika. Očekivana popunjenost Inkubatora tri godine po završetku projekta je 78,5%.

Projekt će se provesti u suradnji sa partnerima: Grad Đurđevac i Poduzetnički inkubator ZIP.

Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o., naziv Projekta: Rekonstrukcija i opremanje hardverskog laboratorija Poduzetničkog inkubatora BIOS-a

Ukupna vrijednost Projekta je 6.169.886,42 kuna od čega su bespovratna sredstva 5.020.404,83 kuna. Intenzitet potpore iznosi 100,00 %.

Projektom "Rekonstrukcija i opremanje hardverskog laboratorija Poduzetničkog inkubatora BIOS" rekonstruirat će se 5 prostora C objekta Inkubatora, pri čemu će jedan prostor biti opremljen hardverskom opremom, a sve u cilju razvoja MSP-a, otvaranja novih radnih mjesta te privlačenja investicija.

Analiza trenutnog stanja ukazuje da je malim i srednjim poduzetnicima neisplativo ulagati u kapitalnu imovinu za visokotehnološku proizvodnju. Razlog tome je činjenica da korištenje investicije poduzetnika koji su u samom početku rasta i razvoja ne opravdava visinu ulaganja. Mali i srednji poduzetnici u Osječko-baranjskoj županiji nemaju mogućnosti najma hardverske opreme, poput 3D printera, a osobito ne mogućnost edukacije za rad s novim tehnologijama.

Rješenje je nabavka takve opreme od strane Inkubatora i stavljanje iste na raspolaganje MSP-ovima sa područja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. Na taj način, MSP sa ovoga područja će kolektivno moći koristiti opremu u čiju nabavku pojedinačno ne bi mogli ući. MSP će predmetnu opremu moći koristiti u onom opsegu koji je primjeren njihovoj razini poslovanja. Na taj način, uklonit će se visoka kapitalna barijera MSP-ovima za ulaganje u R&D.

Projektom će se rekonstruirati objekt površine 434m2, s 5 funkcionalnih jedinica u kojima će usluge koristiti 4 PPI-a,  26 poduzetnika, 12 novoosnovanih malih i srednjih poduzetnika. Očekivana popunjenost tri godine po završetku projekta je 100%.

Projekt će se provesti u suradnji s partnerom, Gradom Osijekom.


Općina Barban, naziv Projekta: Poduzetnički inkubator Barban – Centar poduzetničke kreativnosti

Ukupna vrijednost Projekta je 2.624.674,33 kuna, od čega su bespovratna sredstva 2.557.320,63 kuna. Intenzitet potpore iznosi 97,43 %.

Svrha projekta je osnivanje Poduzetničkog inkubatora u Barbanu i poboljšanje dostupnosti poduzetničko poslovne infrastrukture MSP-ovima u Općini Barban u svrhu njihovog olakšanog rasta i razvoja s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima.

Projektom će se izgraditi i opremiti opremiti trenutno zapuštena fizička infrastruktura na lokaciji zgrade stare škole u Šajinima u Općini Barban, ukupne površine 163m2, s 8 funkcionalnih jedinica u kojima će usluge koristiti 1 PPI i 14 poduzetnika, od kojih 12 novoosnovanih malih i srednjih poduzetnika. Očekivana popunjenost tri godine po završetku projekta je 76,38%.

Projekt će se provesti u suradnji sa partnerima: Općinama Svetvinčenat i Žminj.


Grad Ivanić-Grad, naziv Projekta: Izgradnja modularnog drvno-tehnološkog poduzetničkog inkubatora u Ivanić-Gradu

Ukupna vrijednost Projekta je 8.316.291,65 kuna, od čega su bespovratna sredstva 8.289.123,65 kuna. Intenzitet potpore iznosi 99,67 %.

Premda se projektno područje nalazi u Zagrebačkoj županiji u relativnoj blizini Zagreba najbliža poduzetnička infrastruktura inkubatorskog tipa udaljena je od Ivanić-Grada 48 kilometara (ZIP Zagreb), odnosno 51 kilometar (PISAK Sisak). Rezultati ankete koju je provela Razvojna agencija IGRA u travnju 2016., a kojoj su ciljna skupina bila poduzeća mlađa od tri godine s područja Ivanić – Grada, Općine Križ i Općine Kloštar-Ivanić (ukupno 52 poduzeća) pokazali su potrebu za suvremenim, lako dostupnim i pristupačnim poduzetničkim inkubatorom. U tom je smislu javna usluga poduzetničke inkubacije u Ivanić-Gradu identificirana kao jedna od temeljnih odrednica infrastrukturne i programske podrške lokalnom poduzetništvu.

Grad Ivanić-Grad izgradnjom i opremanjem Modularnog drvno-tehnološkog poduzetničkog inkubatora osigurava potrebnu infrastrukturu za potporu razvoju poduzetništva na području grada i okolice. Poduzetnički inkubator u svojem djelovanju osim najma prostora za poslovanje i proizvodne aktivnosti poduzeća predviđa i pružanje različitih usluga iz domene poslovnog savjetovanja i edukacije za potrebe stalnih stanara, kao i za povremene korisnike i posjetitelje infrastrukture. Projektom se namjerava poboljšati konkurentnost i održivost malih poduzeća kroz razvoj infrastrukture ali i kroz koordiniranu potporu u smislu dodatnih usluga, edukacijskih aktivnosti, te transfera tehnologije i znanja. Osim na korištenje poslovne infrastrukture, korisnike inkubatora će se u sklopu potpornih aktivnosti poticati na stjecanje novih i proširenje usvojenih znanja i vještina kroz organizaciju savjetovanja i specijalističkih edukacija s ciljem podizanja konkurentnosti poduzeća-korisnika inkubatora

Modularni drvno-tehnološki poduzetnički inkubator ukupne površine 722m2 čija je izgradnja planirana u sklopu projekta sastoji se od 17 zasebnih funkcionalno-prostornih jedinica namijenjenih korisnicima infrastrukture, koje će koristiti 13 postojećih i 8 novoosnovanih poduzeća te 2 PPI-a.  Očekivana popunjenost tri godine po završetku projekta je 72,91%.

Projekt će se provesti u suradnji sa partnerima: Razvojna agencija IGRA, te Razvojna agencija Grada Velike Gorice VE-GO-RA.


Grad Garešnica, naziv Projekta: Izgradnja i opremanje Tehno parka Garešnica

Ukupna vrijednost Projekta je 21.487.471,88 kuna, od čega su bespovratna sredstva 19.791.539,45 kuna. Intenzitet potpore iznosi 92,10 %.

Izgradnjom i opremanjem Tehno parka Garešnica želi se riješiti temeljni problem nedostatka poslovne infrastrukture, posebice one usmjerene inkubaciji novoosnovanih poduzeća. Projektom će  lokalna zajednica dobiti infrastrukturu koja će postojećim i novim poduzetnicima pružiti pomoć u njihovom poslovanju putem savjetodavnih, promidžbenih, edukativnih i drugih aktivnosti. To će ujedno omogućiti olakšani rast i razvoj poduzetništva, te privlačenje investicija za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima.

Projektom će se izgraditi i opremiti infrastruktura ukupne površine 1.770m2, s 23 funkcionalne jedinice u kojima će usluge koristiti 3 PPI-a i 15 poduzetnika, od kojih 11 novoosnovanih malih i srednjih poduzetnika. Očekivana popunjenost tri godine po završetku projekta je 75,47%.
Projekt će se provesti u suradnji sa partnerima: Lokalna razvojna agencija -  Poduzetnički centar Garešnica d.o.o., te Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.