22. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
22. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 30.studenog 2016.g. s početkom u 12:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.
Za sjednicu predlažem:

Aktualni sat:
-Verifikacija zapisnika sa 21.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 29.09.2016.g.

DNEVNI RED:

1.Prijedlog proračuna Općine Kistanje za 2017. sa projekcijama proračuna za 2018. i 2019.g.
2.Prijedlog Plana razvojnih programa za 2017. sa projekcijama 2018.-2019.g.
3. Prijedlog Programa socijalnih i drugih potreba građana na području općine Kistanje za 2017.g.,
4.Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2017.g.,
5.Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2017.g.,
6.Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g.
7.Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.g.
8.Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola na području općine Kistanje za razdoblje siječanj-srpanj 2017.g.
9.Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Kistanje za 2017.g.
10.Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kistanje za 2017.g.
11. Donošenje odluke o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Šibeniku.
12. PROGRAM javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje  za 2017. godinu i igraonica za djecu

Napomena:
Poziv sa dnevnim redom i materijalima dostaviti i:
-Direktor K.P.Kistanje d.o.o. iz Kistanja
-Predsjednik VSNM Općine Kistanje
-Zapovjednik DVD «Sveti Juraj» Kistanje
Predsjednik Općinskog vijeća
Marko Sladaković


DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
1.Prijedlog proračuna Općine Kistanje za 2017. sa projekcijama proračuna za 2018. i 2019.g.
2.Prijedlog Plana razvojnih programa za 2017. sa projekcijama 2018.-2019.g.
3.Prijedlog Programa socijalnih i drugih potreba građana na području općine Kistanje za 2017.g.,
4.Prijedlog Programa  javnih potreba u sportu za 2017.g.,
5.Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2017.g.,
6.Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g.
7.Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.g.
8.Prijedlog Odluke o sufinanciranju  troškova prijevoza učenika srednjih škola na području općine Kistanje za razdoblje siječanj-srpanj 2017.g.
9.Prijedlog Odluke  o izvršenju proračuna Općine Kistanje za 2017.g.
10.Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kistanje za 2017.g.
12. PROGRAM javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje  za 2017. godinu i igraonica za djecu