18. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
18. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE


18. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 15.ožujka 2016.g. s početkom u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.
Za sjednicu predlažem:

Aktualni sat:
-Verifikacija zapisnika sa 17.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 18.01.2016.g.

DNEVNI RED:
1. Donošenje Odluke o izradi dopune Prostornog plana uređenja općine Kistanje radi usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13)
2. Davanje suglasnosti općinskom načelniku za sklapanje ugovora o izradi dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kistanje radi njegovog usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju.
3. Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje u 2015.g.
4. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u 2015.g.
5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2015.g.
6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja u obrazovanja za 2015.
7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.
8. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina za 2015.g.
Predsjednik Općinskog vijeća

Marko Sladaković


U privitku:
-Zapisnik sa 17.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 14.12.2015.
-Prijedlozi dokumenata po točkama dnevnog reda od 1 do 8.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

ODLUKA o izradi dopuna Prostornog plana uređenja općine Kistanje radi usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju
ODLUKA o davanje suglasnosti općinskom načelniku za sklapanje ugovora o izradi dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kistanje radi njegovog usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  Programa javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2015.godinu
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015.godini
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje  u 2015. godinu
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU Programa  gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  i komunalnih vodnih građevina u 2015.godini
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2015.godinu
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Programa javnih potreba u  sportu Općine Kistanje  za 2015.godinu
ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina u 2015.godini
ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015.godini
ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU Programa javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2015.godinu
ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje u 2015. godinu
ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA socijalnih potreba graĊana na podruĉju Općine Kistanje za 2015.godinu
ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU Programa javnih potreba u sportu Općine Kistanje za 2015.godinu