Sjednica Općinskog vijeća općine Kistanje

30.srpnja 2010.godine , s početkom u 12,00 sati, održat će se sjednica Općinskog vijeća općine Kistanje za koju je predložen slijedeći DNEVNI RED:

1.Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu
2.Donošenje Plana zaštite od požara
3.Odluka o naknadi za opremanje novorođenog djeteta
4.Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području općine Kistanje za 2009.g.
5.Operativni program aktivnosti Općine Kistanje za ljetnu sezonu 2010.g.
6.Imenovanje povjerenstva za odabir motiva za kalendar za 2011.g.
7.Odluka o financiranju troškova za održavanje i navijanje mjesnog sata u Kistanjama
8.Odluka o objavi natječaja za davanje u najam poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kistanje
9.Izmjene i dopune Rješenja o imenovanju Odbora za imenovanje ulica, trgova i naselja na području općine Kistanje
10.Inicijativa o povećanju broja mjesnih odbora na području naselja Kistanje
11.Izvještaj o radu načelnika Općine Kistanje za 2009.g. i za razdoblje I-VI/2010.g.
12.Izvještaj o putnim troškovima zaposlenika Općine Kistanje u 2009.g.
13.Razno