12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
12. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 29.travnja 2015.g. s početkom u 10:00sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.
Za sjednicu predlažem:

AKTUALNI SAT

DNEVNI RED:

1.Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kistanje za razdoblje siječanj-prosinac 2014.g.
2.Godišnji obračun proračuna Općine kistanje za 2014.g.
3.Odluka o raspodjeli rezultata za 2014.g.
4.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Kistanje ,
5. Izvješće općinskog načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2014.g.

Predsjednik
Marko Sladaković

U privitku:
1.Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kistanje za razdoblje siječanj-prosinac 2014.g.
2.Godišnji obračun proračuna Općine kistanje za 2014.g.
3.Odluka o raspodjeli rezultata za 2014.g.
4.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Kistanje
5. Izvješće općinskog načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2014.g.